Szkolenia i egzaminy IT dla początkujących

Szkolenia i egzaminy Microsoft Certified Fundamentals
Kursy podstawowe przygotowują do zrozumienia podstawowych zagadnień przetwarzania w chmurze. Ukończenie kursu może być punktem wyjścia dla studentów, którzy chcą rozpocząć karierę w dziedzinie sztucznej inteligencji, nauki o danych i przetwarzania w chmurze. Egzaminy potwierdzają wiedzę zdobytą na kursie. Możesz się przygotować do odpowiedniego egzaminu, korzystając z modułów szkoleniowych w witrynie Microsoft Learn lub autoryzowanych szkoleń z instruktorem:

 1. Kurs i egzamin AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
 2. Kurs i egzamin AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
 3. Kurs i egzamin DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals
 4. Kurs i egzamin MB-910: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)
 5. Kurs i egzamin MB-920: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP)
 6. Kurs i egzamin MS-900 Microsoft 365 Fundamentals
 7. Kurs i egzamin PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals
 8. Kurs i egzamin SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Szkolenia i egzaminy Amazon Web Services

Egzaminy MTA (Microsoft Technology Associate)
Egzamin MTA jest na poziomie studenckim. Trwa 50 minut. W egzaminie może być od 40 do 60 pytań. Zdany egzamin MTA nie przedawnia się i jest widocznym w transkrypcie Microsoft. Poniżej spis egzaminów MTA:

 1. 98-349 – Windows Operating System Fundamentals
 2. 98-361 – Software Development Fundamentals
 3. 98-364 – Database Fundamentals
 4. 98-365 – Windows Server Administration Fundamentals
 5. 98-366 – Networking Fundamentals
 6. 98-367 – Security Fundamentals
 7. 98-368 – Mobility and Devices Fundamentals
 8. 98-375 – HTML5 Application Development Fundamentals
 9. 98-381 – Introduction to Programming Using Python
 10. 98-382 – Introduction to Programming Using JavaScript
 11. 98-383 – Introduction to Programming Using HTML and CSS
 12. 98-388 – Introduction to Programming Using Java

Egzaminy MOS (Microsoft Office Specialist)
Egzamin MOS jest na poziomie studenckim. Trwa 50 minut. Egzamin jest praktyczny i polega na wykonaniu około 6 projektów (w każdym projekcie od 1 do 6 zadań). Zadania praktyczne są realizowane przy użyciu oprogramowania Microsoft Office 2019. Zdany egzamin MOS nie przedawnia się i jest widocznym w transkrypcie Microsoft. Kolejna generacja egzaminów Office to egzaminy Office 365 Apps.
Poniżej spis egzaminów MOS:

 1. MO-100 – Microsoft Word 2019
 2. MO-101 – Microsoft Word Expert 2019
 3. MO-200 – Microsoft Excel 2019
 4. MO-201 – Microsoft Excel Expert 2019
 5. MO-210 – Microsoft Excel 365
 6. MO-300 – Microsoft PowerPoint 2019
 7. MO-400 – Microsoft Outlook 2019
 8. MO-500 – Microsoft Access Expert 2019

Facebook