WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT
ORGANIZUJE STUDIA PODYPLOMOWE

CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR
VMWARE VSPHERE

Możesz się zapisać na listę zainteresowanych drugą edycją

Rekrutacja na kolejną edycję ruszy
około listopada / grudnia 2020 r.

 • 2 oryginalne podręczniki VMware (anglojęzyczne)
 • 2 środowiska maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i 2 środowiska zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca)
 • kompetentny instruktor VMware IT Academy
 • zniżka 70% ceny na 2 egzaminy: „2V0-01.19PSE VMware vSphere 6.7 Foundations Exam 2019”, „2V0-21.19PSE: Professional vSphere 6.7 Exam 2019”
 • zajęcia prowadzone w języku polskim
 • bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware, Microsoft oraz Office 365 A1
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i 2 autoryzowanych szkoleń VMware
 • kontakt z instruktorem podczas studiów podyplomowych i po skończonych studiach podyplomowych

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Grupa docelowa: Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

Cel edukacyjny: Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji VMware vSphere, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń VMware: „VMware vSphere Install, Configure, Manage” oraz „VMware vSphere Optimize and Scale”.

Czas realizacji: Studia podyplomowe trwają 2 semestry (116 godzin lekcyjnych), w okresie od 19.10.2019 do 27.06.2020. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Materiały do zajęć: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 2 oficjalne podręczniki VMware w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń VMware: „VMware vSphere Install, Configure, Manage” oraz „VMware vSphere Optimize and Scale”. Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych VMware. W zajęciach praktycznych wykorzystywane są: 2 środowiska maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i 2 środowiska zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca). Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Egzaminy certyfikacyjne VMware: Zagadnienia poruszane w toku studiów podyplomowych umożliwiają przygotowanie się do 2 egzaminów certyfikacyjnych: „2V0-01.19PSE VMware vSphere 6.7 Foundations Exam 2019”, „2V0-21.19PSE: Professional vSphere 6.7 Exam 2019”. Po zdaniu tych egzaminów, uzyskuje się tytuł „VMware Certified Professional – Data Center Virtualization 2020 (VCP-DCV 2020)„. Egzaminy można zdawać w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 70% ceny na te 2 egzaminy oraz od 3 do 6 podejść do egzaminów.

Licencje na oprogramowanie: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware i Microsoft oraz licencje Office 365 A1.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji: Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz 2 świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń VMware.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SEMESTR I – VMware vSphere: Install, Configure, Manage [6.7]

VMware vSphere: Instalacja, konfiguracja, zarządzanie [6.7]

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Poznanie zasad funkcjonowania wirtualnego centrum danych
 • Poznanie elementów oprogramowania vSphere i jego funkcji w infrastrukturze
 • Umiejętność instalacji systemu ESXi
 • Umiejętność instalacji VMware vCenter Server Appliance
 • Korzystanie z zawartości Content Library jako magazynu instalacji ISO oraz repozytorium dla tworzenia wirtualnych maszyn
 • Poznanie architektury vCenter Server
 • Wykorzystywanie vCenter Server do zarządzania serwerami ESXi
 • Konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą vSphere poprzez rozwiązania klienckie: VMware vSphere Client i VMware vSphere Web Client
 • Zarządzanie standardowymi przełącznikami sieciowymi.
 • Konfiguracja zasad na przełącznikach standardowych.
 • Administrowanie różnymi rodzajami rozwiązań pamięci masowej: VMware vSphere VMFS, NFS, RDM, vSAN, Fibre Channel i iSCSI
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi, szablonami, klonami i kopiami migawkowymi
 • Tworzenie, klonowanie i eksportowanie vApp-ów
 • Migrowanie maszyn wirtualnych
 • Migrowanie plików wirtualnych maszyn
 • Monitorowanie wykorzystywanych zasobów i zarządzanie pulami zasobów
 • Używanie narzędzia esxtop do identyfikacji i rozwiązywania problemów z wydajnością
 • Poznanie architektury i sposobu funkcjonowania klastra VMware vSphere High Availability
 • Konfiguracja vSphere HA
 • Poznanie sposobu uruchomienia mechanizmu VMware vSphere Fault Tolerance
 • Poznanie zasad działania mechanizmu VMware vSphere Replication i VMware vSphere Data Protection do replikacji wirtualnych maszyn i odzyskiwania danych
 • Używanie VMware vSphere Distributed Resource Scheduler w celu zwiększenia skalowalności klastra
 • Używanie VMware vSphere Update Manager w celu instalacji poprawek i rozszerzeń w środowisku VMware vSphere.

Wymagania wstępne

 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012/2016, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Wstęp i logistyka szkolenia
 • Tematy zajęć
 • Opis treści szkolenia
 • Pełen obraz systemu certyfikacyjnego VMware
 • Znajomość korzyści Strefy Edukacyjnej VMware
 • Identyfikacja dodatkowych zasobów

2. Wprowadzenie do centrum danych zdefiniowanych programowo

 • Umiejscowienie vSphere w centrum danych zdefiniowanych programowo i w rozwiązaniach opartych na chmurze
 • Wyjaśnienie jak vSphere wpływa na procesory, pamięć, sieci i pamięć masową
 • Wykorzystanie klienta vSphere do zarządzania i uzyskania dostępu do vCenter Server i hosta ESXi
 • Porównanie wersji 14 maszyn wirtualnych do pozostałych wersji
 • Identyfikacja adapterów sieci wirtualnej i opis ulepszonego VMXNET3
 • Porównanie rodzajów wirtualnych dysków
 • Instalacja i konfiguracja ustawień hosta ESXi
 • Zalety ESXi Quick Boot

3. Tworzenie maszyn wirtualnych

 • Tworzenie, dostarczanie i usuwanie maszyny wirtualnej
 • Wyjaśnienie znaczenia VMware Tools
 • Import wirtualnego szablonu OVF

4. vCenter Server

 • Opis architektury vCenter Server
 • Omówienie sposobu komunikacji hostów ESXi z vCenter Server
 • Identyfikacja usług, elementów i modułów vCenter Server
 • Dostęp i konfiguracja vCenter Server Appliance
 • Wykorzystanie Klienta vSphere do zarządzania inwentarzem vCenter Server
 • Zasady kontroli dostępu
 • Stworzenie niestandardowej roli w vCenter Server
 • Stworzenie harmonogramu kopii zapasowej
 • Przywrócenie vCenter Server Appliance z kopii zapasowej
 • Monitorowanie vCenter Server Appliance

5. Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami

 • Opis, tworzenie i zarządzanie standardowym switchem wirtualnym
 • Konfiguracja wirtualnego switcha oraz zasad balansowania ruchem sieciowym
 • Porównanie rozproszonych i standardowych switchy vSphere
 • Opis rodzajów wirtualnych połączeń sieciowych switchy
 • Opis nowej architektury stosu TCP/IP
 • Użycie VLAN-ów ze standardowymi switchami

6. Konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową

 • Identyfikacja protokołów i rodzajów pamięci masowej
 • Omówienie użycia w hostach ESXi iSCSI, NFS oraz Fibre Channel
 • Tworzenie i zarządzanie magazynami danych VMware vSphere VMFS i NFS
 • Opis nowych funkcji VMFS 6.5
 • Zalety VMware vSAN
 • Opis procesu szyfrowania pliku gościa
 • Tworzenie i zarządzanie wolumenami w vSphere
 • Konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie VMware Virtual SAN

7. Zarządzanie maszynami wirtualnymi

 • Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą szablonów oraz klonów
 • Modyfikacje i zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • Klonowanie maszyny wirtualnej
 • Aktualizacja maszyny wirtualnej do wersji 14
 • Usunięcie maszyn wirtualnych z inwentarza vCenter Server oraz magazynu danych
 • Zastosowanie plików specyfikacji w celu dostosowania nowej maszyny wirtualnej
 • Migracje vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion
 • Tworzenie i zarządzanie snapshotami maszyny wirtualnej
 • Tworzenie, klonowanie i eksport vApps
 • Przedstawienie różnych typów bibliotek treści, sposób ich użycia oraz wdrażania

8. Monitoring i zarządzanie zasobami

 • Koncepcja CPU oraz pamięci w wirtualnym środowisku
 • Znaczenie nadmiernego obciążenia zasobów
 • Identyfikacja dodatkowych technologii usprawniających użycie pamięci
 • Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów
 • Opis metod optymalizacji CPU i użycia pamięci
 • Zastosowanie różnych narzędzi do monitorowania użycia zasobów
 • Tworzenie i używanie alarmów do raportowania warunków lub zdarzeń

9. vSphere HA, vSphere Fault Tolerance i ochrona danych

 • Budowa klastra High Availability (HA)
 • Konfiguracja i zarządzanie klastrem vSphere HA
 • Używanie zaawansowanych parametrów w klastrze HA
 • Wprowadzenie w życie infrastrukturalnych zależności lub zależności między aplikacjami podczas awarii
 • Opis monitoringu klastra vSphere HA wykorzystującego sieć oraz pamięć masową
 • Cechy i funkcje vSphere Fault Tolerance
 • Uruchomienie vSphere Fault Tolerance na maszynach wirtualnych
 • Wsparcie współoperatywności vSphere Fault Tolerance przy pomocy vSAN
 • Kontrola wzmocnionej konsolidacji maszyn wirutalnych vSphere Fault Tolerance
 • Sprawdzenie cech i funkcji vSphere Replication

10. vSphere DRS

 • Omówienie funkcjonalności klastra vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
 • Tworzenie klastra vSphere DRS
 • Przegląd informacji o klastrze vSphere DRS
 • Konfiguracja afiniczności maszyny wirtualnej, grup DRS oraz reguły afiniczności hosta VM
 • Usuwanie hosta z klastra vSphere DRS

11. vSphere Update Manager

 • Omówienie nowej architektury, elementów i możliwości vSphere Update Manager (UM)
 • Zastosowanie vSphere Updated Manager do zarządzania w celu zabezpieczenia wrażliwych punktów ESXi, maszyn wirtualnych oraz vApp
 • Instalacja vSphere Update Managera oraz plug-inu vSphere Update Managera
 • Stworzenie linii bazowej uaktualnień
 • Stosowanie profilów hosta do zarządzania zgodnością konfiguracji
 • Kontrola cech i funkcjonalności intergracji vSphere Update Manager EAM
 • Integracja vSphere Update Managera z vSphere DRS
 • Skanowanie i instalacja poprawek

12. Rozwiązywanie problemów z VMware vSphere

 • Zakres rozwiązywania problemów
 • Zastosowanie ustrukturyzowanego podejścia w celu rozwiązania problemów operacyjnych i konfiguracyjnych
 • Omówienie opcji instalacji vCenter Server
 • Metodologia rozwiązywania problemów w celu diagnozowania usterek i poprawy wydajności
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony VMware Education.
SEMESTR I – Workshops: Building Virtual Machine Labs

Warsztaty: Budowanie laboratorium maszyn wirtualnych

Czas trwania: 12 godzin lekcyjnych

Zagadnienia

 • Wyjaśnienie podstawowych rozwiązań IT i roli wirtualizacji
 • Opis zaawansowanych rozwiązań wirtualnych
 • Konfiguracja i zarządzanie komunikacją maszyn wirtualnych
 • Konfiguruj i zarządzaj pamięcią masową

Wymagania wstępne

 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012/2016, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Podstawe rozwiązania informatyczne i rola wirtualizacji

2. Opis zaawansowanych rozwiązań wirtualnych

3. Konfiguracja i zarządzanie komunikacją maszyn wirtualnych

4. Konfigurowanie i zarządzanie pamięcią masową

SEMESTR II – Workshops: Introduction to vSAN, vRealize Operations

Warsztaty: Wprowadzenie do VSAN, vRealize Operations

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne

Zagadnienia

 • Opis architektury i komponentów vSAN, zasad przechowywania, stripingu i dublowanie vSAN
 • Określenie funkcji świadka (witness) w vSAN
 • Opis funkcji przestrzeni dyskowej vSAN, jak działają migawki vSan Sparse
 • Opis, w jaki sposób vRealize Operations jest używany do zarządzania centrum danych zdefiniowane softwarowo
 • Tworzenie raportów na temat maszyn wirtualnych
 • Tworzenie zasad dla różnych typów obciążeń

Wymagania wstępne

 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012/2016, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Architektura vSAN

2. vSAN obiektowa pamięć masowa

3. Funkcje i licencje vSAN

4. Wprowadzenie do vRealize Operations

5. Interfejs użytkownika vRealize Operations

6. Uzyskiwanie informacji o swoim środowisku w vRealize Operations

7. Gromadzenie i analiza danych w vRealize Operations

8. Zasady vRealize Operations

SEMESTR II – VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]

VMware vSphere: Optymalizacja i skalowanie [V6.7]

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Konfiguracja i zarządzanie siecią i magazynami danych vSphere dla dużych przedsiębiorstw
 • Użycie VMware vSphere Client, VMware vSphere Web Client i VMware vSphere ESXi Shell do zarządzania vSphere
 • Tworzenie biblioteki zawartości (Content Library) do wdrażania maszyn wirtualnych
 • Użycie VMware vSphere Auto Deploy i profili hostów do wdrażania hostów VMware ESXi i zarządzania zgodnością hostów ESXi
 • Monitorowanie i analiza kluczowych wskaźników wydajności dla obliczeń, magazynów danych i zasobów sieci dla hostów ESXi
 • Optymalizacja wydajności ESXi i VMware vCenter Server
 • Utwardzanie środowiska vSphere pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa
 • Szyfrowanie maszyn wirtualnych w celu dodatkowych zabezpieczeń

Wymagania wstępne

 • Ukończone szkolenie VMware vSphere: Install, Configure, Manage
 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012/2016, Windows 8/10
 • Znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Wprowadzenie i logistyka kursu
 • Cele kursu
 • Dodatkowe zasoby dostępne po kursie
 • Inne oferty edukacyjne VMware

2. Skalowalność sieci

 • Konfiguracja i zarządzanie rozproszonymi przełącznikami sieciowymi (vNetwork Distributed Switches)
 • Omówienie jak VMware vSphere Network I/O Control poprawia wydajność
 • Wyjaśnienie funkcjonalności przełącznika rozproszonego m.in.: mirror portów, LACP, tagi QoS oraz NetFlow

3. Skalowalność magazynów danych

 • Omówienie dlaczego VMFS jest systemem plików o wysokiej wydajności i skalowalności
 • Wyjaśnienie działania API VAAI oraz VASA
 • Konfiguracja i używanie polityk magazynów danych z maszynami wirtualnymi
 • Tworzenie polityk vSAN
 • Konfiguracja Storage DRS oraz Storage I/O Control

4. Skalowanie serwerów i infrastruktury zarządzającej

 • Definicja i użycie biblioteki zawartości (Content Libraries)
 • Opis i użycie Host Profiles
 • Użycie VMware vSphere ESXi Image Builder CLI i vSphere Auto Deploy

5. Optymalizacja CPU

 • Działanie schedulera CPU i inne czynniki mające wpływ na wydajność CPU
 • Omówienie NUMA oraz vNUMA
 • Monitorowanie najważniejszych wskaźników pracy CPU za pomocą esxtop

6. Optymalizacja pamięci

 • Wyjaśnienie mechanizmów balonowania, kompresji i swapowania w przypadku przepełnienia pamięci
 • Monitorowanie najważniejszych wskaźników pracy pamięci za pomocą esxtop

7. Optymalizacja magazynów danych

 • Opis typów kolejek do pamięci masowej oraz innych czynników wpływających na wydajność składowania danych
 • Monitorowanie najważniejszych wskaźników pracy storage za pomocą esxtop

8. Optymalizacja sieci

 • Wyjaśnienie problemów związanych z wydajnością kart sieciowych
 • Wyjaśnienie problemów związanych z wydajnością sieci
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności sieci za pomocą esxtop

9. Optymalizacja wydajności serwera vCenter

 • Identyfikacja czynników mających wpływ na wydajność vCenter Server Narzędzie do monitoringu wydajności na vCenter Server Appliance

10. Bezpieczeństwo vSphere

 • Konfiguracja dostępu i autoryzacji do ESXi
 • Zabezpieczanie ESXi, vCenter Server i maszyn wirtualnych
 • Używanie VMware Certificate Authority do zarządzania certyfikatami w vSphere
 • Użycie vSphere do szyfrowania maszyn wirtualnych, migracji vMotion oraz awaryjnych zrzutów pamięci (core dumps)
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony VMware Education.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów po ukończeniu elektronicznej rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Po wypełnieniu formularza rekrutacji wraz ze zdjęciem cyfrowym w systemie rekrutacji ZUT, należy dostarczyć do kierownika studiów podyplomowych kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) oraz okazać dowód osobisty.

Elektroniczna rekrutacja:
1. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl/
2. Załączenie zdjęcia dowodowego w wersji cyfrowej w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl/

Po elektronicznej rekrutacji:
1. Okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
2. Dostarczenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu.
3. Podpisanie formularza zgłoszenia i klauzuli RODO.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
 2. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 3. Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012/2016, Windows 8/10.
 4. Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

SYLWETKA PROWADZĄCEGO STUDIA PODYPLOMOWE

Maciej Roszkowski
Maciej Roszkowski

Napisz wiadomość:
e-mailFacebookTwitterLinkedin

Polub Fanpage
Szkoleń na FB:

Nazywam się Maciej Roszkowski. Jestem certyfikowanym trenerem Microsoft i instruktorem VMware IT Academy. Prowadzę autoryzowane szkolenia Microsoft i VMware na Wydziale Informatyki ZUT. Posiadam ponad 17-letnie doświadczenie jako informatyk i administrator systemów IT, które zdobyłem pracując równolegle poza uczelnią wyższą.

Na Wydziale Informatyki ZUT prowadzę laboratoria praktyczne z trzech przedmiotów dla studentów I, II i III roku:

 • „Systemy operacyjne” (praca w wierszu poleceń Linuksa i Windowsa),
 • „Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone” (praca w VMware vSphere, konkurencyjnym hipernadzorcy w stosunku do Microsoft Hyper-V),
 • „Projektowanie aplikacji internetowych” (tworzenie aplikacji za pomocą Microsoft PowerApps z pakietu Office 365)

Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w kursach IT (nie ograniczając się tylko do technologii Microsoft) oraz przygotowując się do egzaminów certyfikacyjnych. Ostatni certyfikat jaki uzyskałem to „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Natomiast poprzednio uzyskany certyfikat dotyczył technologii linuksowych. Egzamin RHEL7 EX200 zdałem w Warszawie i uzyskałem tytuł Linux Red Hat Certified System Administrator w wersji 7. Kolejne egzaminy, do których się przygotowuję w 2020 roku to egzaminy: EX300 Red Hat Certified Engineer i AWS Certified Solutions Architect. Systemy operacyjne to moja pasja. Pomagam odkrywać możliwości systemów operacyjnych.

OPINIE KURSANTÓW AUTORYZOWANYCH SZKOLEŃ VMWARE

PORÓWNANIE CEN SZKOLEŃ

Program studiów podyplomowych składa się z 2 autoryzowanych szkoleń VMware („VMware vSphere Install, Configure, Manage 6.7” i „VMware vSphere Optimize and Scale 6.7”) oraz 2 autorskie warsztaty („VMware vSphere Building Virtual Machine Labs” i „VMware vSphere Introduction to vSAN, vRealize Operations, NSX”). Szkolenia autoryzowane można odbyć w komercyjnym ośrodku szkoleniowym w komercyjnych cenach lub w ramach studiów podyplomowych ZUT.
Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 4800 zł. Porównując tą kwotę do szkoleń komercyjnych, to szkolenia oferowane w ramach studiów podyplomowych są ponad 4,5 razy tańsze od komercyjnych.

Poniżej zestawienie cen autoryzowanych szkoleń VMware: „VMware vSphere: Install, Configure, Manage” i „VMware vSphere: Optimize and Scale” w komercyjnych ośrodkach (wraz z odnośnikami do ich oferty) oraz w ZUT.

Firma szkoleniowaOSEC
ICM
O&S
Cloud Team
ICM
O&S
Wydział
Informatyki
ZUT
Cena netto (brutto) szkolenia VMware vSphere: Install, Configure, Manage (ICM)5900 zł netto (7257 zł brutto)5900 zł netto (7257 zł brutto)---
Cena netto (brutto) szkolenia VMware vSphere: Optimize and Scale (O&S)8800 zł netto (10824 zł brutto)8800 zł netto (10824 zł brutto)---
Razem cena brutto (2 szkolenia autoryzowane)18081 zł brutto18081 zł brutto

4800 zł

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA?

Dlaczego 2 autoryzowane szkolenia VMware (w programie studiów podyplomowych) są tańsze niż komercyjne?

Autoryzowane szkolenia VMware, które znajdują się w programie studiów podyplomowych ZUT posiadają taki sam zakres tematyczny, taki sam podręcznik oraz takie same laboratoria praktyczne, jak szkolenia prowadzone przez ośrodki komercyjne. Cena autoryzowanego szkolenia VMware jest w znacznej mierze uzależniona od ceny podręcznika VMware, który dla szkoły wyższej jest o wiele tańszy, pod warunkiem, że ze szkolenia korzysta uczestnik studiów podyplomowych tej uczelni.

Co to znaczy, że szkolenie (w programie studiów podyplomowych) jest autoryzowane?

Autoryzacja danego producenta np. VMware oznacza, że szkolenie zostało w całości przygotowane przez VMware: opiera się na oryginalnym podręczniku opracowanym przez VMware, jest przeprowadzane w opracowanym przez VMWare wirtualnym środowisku laboratoryjnym i prowadzi je instruktor VMware IT Academy.

Jakie są korzyści z ukończenia autoryzowanego szkolenia VMware (w ramach studiów podyplomowych)?

Autoryzowane szkolenia VMware posiadają taki sam zakres teoretyczny i praktyczny na całym świecie. Co oznacza, że świadectwo ukończenia takiego szkolenia jest respektowane przez dowolnego pracodawcę na całym świecie. Ukończenie samego szkolenia oznacza, że według wytycznych VMware wiedza i praktyka została Ci przekazana przez instruktora VMware IT Academy oraz przećwiczyłeś ją w praktyce podczas laboratoriów. Po ukończeniu szkolenia sam możesz zdecydować o sprawdzeniu swojej wiedzy podczas certyfikowanego egzaminu w autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym. Uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu VMware jest warunkiem otrzymania tytułu „VMware Certified Professional (VCP)”, po pomyślnym zdaniu egzaminów certyfikacyjnych. VMware nie umożliwia uzyskania tytułu VCP – eksternistycznie.

Jakie są korzyści ze zdania certyfikowanego egzaminu VMware?

Egzamin potwierdza posiadanie przez Ciebie kwalifikacji w tej dziedzinie której dotyczy. Certyfikowane egzaminy VMware są przeprowadzane w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Pozytywny wynik egzaminu jest odnotowywany w transkrypcie studenta i można się nim okazać przed pracodawcą (jest dostępny na stronach VMware). Certyfikowane egzaminy posiadają taki sam zakres wiedzy na całym świecie. Certyfikat poświadczający tytuł „VMware Certified Professional – Data Center Virtualization 2019 (VCP-DCV 2019)” jest przyznawany po zdaniu 2 egzaminów „2V0-01.19PSE VMware vSphere 6.7 Foundations Exam 2019”, „2V0-21.19PSE: Professional vSphere 6.7 Exam 2019”. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 70% ceny na egzaminy certyfikacyjne VMware.

Czy każdy może uczestniczyć w studiach podyplomowych?

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które spełniają wymagania stawiane kandydatom (patrz informacje wyżej w sekcji „Warunki uczestnictwa”).

W jaki sposób przebiega kwalifikacja na studia podyplomowe VMware?

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia dokumentów, po wypełeniu elektronicznego formularza zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Po elektronicznej rejestracji należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) do kierownika studiów podyplomowych: Maciej Roszkowski, mroszkowski@wi.zut.edu.pl, +48 732 999 333.

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się na listę zainteresowanych

Link do formularza listy zainteresowanych drugą edycją studiów podyplomowych (rekrutacja na kolejną edycję ruszy
około listopada / grudnia 2020 r.)

Chciałbym zadać pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na stronie, wpisz swoje pytanie w formularzu.

Facebook