WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT
ORGANIZUJE STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTRATOR
VMWARE VSPHERE

Zapisz się na listę zainteresowanych następną edycją

Trwa druga edycja do stycznia 2022 r.
W grudniu 2021 r. rusza nowa rekrutacja.

 • oryginalne podręczniki VMware (anglojęzyczne)
 • środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe
 • bezpłatne licencje na oprogramowanie firm VMware, Microsoft oraz Office 365 A1
 • kompetentny instruktor VMware IT Academy
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i autoryzowanych szkoleń VMware
 • zajęcia prowadzone w języku polskim
 • zdalne środowisko maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca)
 • voucher na 100$ na usługi Microsoft Azure oraz 150$ na usługi Amazon Web Services
 • kontakt z instruktorem podczas studiów podyplomowych i po skończonych studiach podyplomowych
 • zniżka 70% ceny na egzamin VMware VCP-DCV

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
(druga edycja)

Tryb nauki: Studia są realizowane w całości zdalnie. Jeżeli zostaną zniesione obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 (w trakcie realizacji studiów), to chętni będą mogli uczestniczyć w zajęciach na miejscu – w sali ZUT (ale nie będzie to obowiązkowe dla pozostałych uczestników łączących się zdalnie).

Grupa docelowa: Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, pracowników wsparcia technicznego oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami operacyjnymi.

Cel edukacyjny: Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji VMware vSphere 7.0, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń VMware vSphere: „Install, Configure, Manage [V7]”, „Optimize and Scale [V7]” oraz autorskich warsztatów laboratoryjnych.

Czas realizacji: Studia podyplomowe będą trwały 2 semestry (117 godzin lekcyjnych). Druga edycja będzie trwała w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2022. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele.

Materiały do zajęć: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 2 oficjalne podręczniki VMware w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń VMware vSphere: „Install, Configure, Manage [V7]” oraz „Optimize and Scale [V7]”. Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych VMware. W zajęciach praktycznych wykorzystywane jest środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i środowisko zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca). Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Egzamin certyfikacyjny VMware: Zagadnienia poruszane w toku studiów podyplomowych umożliwiają przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego VMware VCP-DCV. Po zdaniu egzaminu, uzyskuje się tytuł „VMware Certified Professional – Data Center Virtualization 2020 (VCP-DCV 2020)„. Egzamin można zdawać on-line przez Internet lub w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 70% ceny na ten egzamin oraz możliwość 3 podejść do egzaminu.

Licencje na oprogramowanie i vouchery na usługi chmurowe: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware i Microsoft oraz licencje Office 365 A1. Dodatkowo otrzymuje voucher na 100$ na usługi Microsoft Azure oraz 150$ na usługi Amazon Web Services.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji: Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń VMware.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SEMESTR I – VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]

VMware vSphere: Instalacja, konfiguracja, zarządzanie [V7]

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Poznanie zasad funkcjonowania wirtualnego centrum danych
 • Poznanie elementów oprogramowania vSphere i jego funkcji w infrastrukturze
 • Umiejętność instalacji systemu ESXi
 • Umiejętność instalacji VMware vCenter Server Appliance
 • Korzystanie z zawartości Content Library jako magazynu instalacji ISO oraz repozytorium dla tworzenia wirtualnych maszyn
 • Poznanie architektury vCenter Server
 • Wykorzystywanie vCenter Server do zarządzania serwerami ESXi
 • Konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą vSphere poprzez rozwiązania klienckie: VMware vSphere Client i VMware vSphere Web Client
 • Zarządzanie standardowymi przełącznikami sieciowymi.
 • Konfiguracja zasad na przełącznikach standardowych.
 • Administrowanie różnymi rodzajami rozwiązań pamięci masowej: VMware vSphere VMFS, NFS, RDM, vSAN, Fibre Channel i iSCSI
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi, szablonami, klonami i kopiami migawkowymi
 • Tworzenie, klonowanie i eksportowanie vApp-ów
 • Migrowanie maszyn wirtualnych
 • Migrowanie plików wirtualnych maszyn
 • Monitorowanie wykorzystywanych zasobów i zarządzanie pulami zasobów
 • Używanie narzędzia esxtop do identyfikacji i rozwiązywania problemów z wydajnością
 • Poznanie architektury i sposobu funkcjonowania klastra VMware vSphere High Availability
 • Konfiguracja vSphere HA
 • Poznanie sposobu uruchomienia mechanizmu VMware vSphere Fault Tolerance
 • Poznanie zasad działania mechanizmu VMware vSphere Replication i VMware vSphere Data Protection do replikacji wirtualnych maszyn i odzyskiwania danych
 • Używanie VMware vSphere Distributed Resource Scheduler w celu zwiększenia skalowalności klastra
 • Używanie VMware vSphere Update Manager w celu instalacji poprawek i rozszerzeń w środowisku VMware vSphere.

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Wstęp i logistyka szkolenia
 • Tematy zajęć
 • Opis treści szkolenia
 • Pełen obraz systemu certyfikacyjnego VMware
 • Znajomość korzyści Strefy Edukacyjnej VMware
 • Identyfikacja dodatkowych zasobów

2. Wprowadzenie do centrum danych zdefiniowanych programowo

 • Umiejscowienie vSphere w centrum danych zdefiniowanych programowo i w rozwiązaniach opartych na chmurze
 • Wyjaśnienie jak vSphere wpływa na procesory, pamięć, sieci i pamięć masową
 • Wykorzystanie klienta vSphere do zarządzania i uzyskania dostępu do vCenter Server i hosta ESXi
 • Porównanie wersji 14 maszyn wirtualnych do pozostałych wersji
 • Identyfikacja adapterów sieci wirtualnej i opis ulepszonego VMXNET3
 • Porównanie rodzajów wirtualnych dysków
 • Instalacja i konfiguracja ustawień hosta ESXi
 • Zalety ESXi Quick Boot

3. Tworzenie maszyn wirtualnych

 • Tworzenie, dostarczanie i usuwanie maszyny wirtualnej
 • Wyjaśnienie znaczenia VMware Tools
 • Import wirtualnego szablonu OVF

4. vCenter Server

 • Opis architektury vCenter Server
 • Omówienie sposobu komunikacji hostów ESXi z vCenter Server
 • Identyfikacja usług, elementów i modułów vCenter Server
 • Dostęp i konfiguracja vCenter Server Appliance
 • Wykorzystanie Klienta vSphere do zarządzania inwentarzem vCenter Server
 • Zasady kontroli dostępu
 • Stworzenie niestandardowej roli w vCenter Server
 • Stworzenie harmonogramu kopii zapasowej
 • Przywrócenie vCenter Server Appliance z kopii zapasowej
 • Monitorowanie vCenter Server Appliance

5. Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami

 • Opis, tworzenie i zarządzanie standardowym switchem wirtualnym
 • Konfiguracja wirtualnego switcha oraz zasad balansowania ruchem sieciowym
 • Porównanie rozproszonych i standardowych switchy vSphere
 • Opis rodzajów wirtualnych połączeń sieciowych switchy
 • Opis nowej architektury stosu TCP/IP
 • Użycie VLAN-ów ze standardowymi switchami

6. Konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową

 • Identyfikacja protokołów i rodzajów pamięci masowej
 • Omówienie użycia w hostach ESXi iSCSI, NFS oraz Fibre Channel
 • Tworzenie i zarządzanie magazynami danych VMware vSphere VMFS i NFS
 • Opis nowych funkcji VMFS 6.5
 • Zalety VMware vSAN
 • Opis procesu szyfrowania pliku gościa
 • Tworzenie i zarządzanie wolumenami w vSphere
 • Konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie VMware Virtual SAN

7. Zarządzanie maszynami wirtualnymi

 • Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą szablonów oraz klonów
 • Modyfikacje i zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • Klonowanie maszyny wirtualnej
 • Aktualizacja maszyny wirtualnej do wersji 14
 • Usunięcie maszyn wirtualnych z inwentarza vCenter Server oraz magazynu danych
 • Zastosowanie plików specyfikacji w celu dostosowania nowej maszyny wirtualnej
 • Migracje vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion
 • Tworzenie i zarządzanie snapshotami maszyny wirtualnej
 • Tworzenie, klonowanie i eksport vApps
 • Przedstawienie różnych typów bibliotek treści, sposób ich użycia oraz wdrażania

8. Monitorowanie i zarządzanie zasobami

 • Koncepcja CPU oraz pamięci w wirtualnym środowisku
 • Znaczenie nadmiernego obciążenia zasobów
 • Identyfikacja dodatkowych technologii usprawniających użycie pamięci
 • Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów
 • Opis metod optymalizacji CPU i użycia pamięci
 • Zastosowanie różnych narzędzi do monitorowania użycia zasobów
 • Tworzenie i używanie alarmów do raportowania warunków lub zdarzeń

9. Klastry vSphere

 • Opis funkcji klastra vSphere DRS
 • Tworzenie klastra vSphere DRS
 • Monitorowanie konfiguracji klastra
 • Opis opcji tworzenia wysokodostępnego środowiska vSphere
 • Wyjaśnienie budowy vSphere HA
 • Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere HA
 • Omówienie cech i funkcji VMware vSphere Fault Tolerance

10. Cykl życia vSphere

 • Znaczenie narzędzia vCenter Server Update Planner
 • Opis działania VMware vSphere Lifecycle Manager
 • Zastosowanie vSphere Lifecycle Manager do aktualizacji hostów ESXi w klastrze
 • Sprawdzanie zgodności hosta ESXi przy użyciu obrazu klastra
 • Opis aktualizacji VMware Tools i VM Hardware
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony VMware Education.
SEMESTR I – Workshops: Building Virtual Machine Labs

Warsztaty: Budowanie laboratorium maszyn wirtualnych

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne

Zagadnienia

 • Wyjaśnienie podstawowych rozwiązań IT i roli wirtualizacji
 • Opis zaawansowanych rozwiązań wirtualnych
 • Konfiguracja i zarządzanie komunikacją maszyn wirtualnych
 • Konfiguruj i zarządzaj pamięcią masową

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Podstawe rozwiązania informatyczne i rola wirtualizacji

2. Opis zaawansowanych rozwiązań wirtualnych

3. Konfiguracja i zarządzanie komunikacją maszyn wirtualnych

4. Konfigurowanie i zarządzanie pamięcią masową

SEMESTR II – Workshops: Introduction to vSAN, vRealize Operations

Warsztaty: Wprowadzenie do VSAN, vRealize Operations

Czas trwania: 12 godzin lekcyjnych

Zagadnienia

 • Opis architektury i komponentów vSAN, zasad przechowywania, stripingu i dublowanie vSAN
 • Określenie funkcji świadka (witness) w vSAN
 • Opis funkcji przestrzeni dyskowej vSAN, jak działają migawki vSan Sparse
 • Opis, w jaki sposób vRealize Operations jest używany do zarządzania centrum danych zdefiniowane softwarowo
 • Tworzenie raportów na temat maszyn wirtualnych
 • Tworzenie zasad dla różnych typów obciążeń

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Architektura vSAN

2. vSAN obiektowa pamięć masowa

3. Funkcje i licencje vSAN

4. Wprowadzenie do vRealize Operations

5. Interfejs użytkownika vRealize Operations

6. Uzyskiwanie informacji o swoim środowisku w vRealize Operations

7. Gromadzenie i analiza danych w vRealize Operations

8. Zasady vRealize Operations

SEMESTR II – VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]

VMware vSphere: Optymalizacja i skalowanie [V7]

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Konfiguracja i zarządzanie siecią i magazynami danych vSphere dla dużych przedsiębiorstw
 • Użycie VMware vSphere Client, VMware vSphere Web Client i VMware vSphere ESXi Shell do zarządzania vSphere
 • Tworzenie biblioteki zawartości (Content Library) do wdrażania maszyn wirtualnych
 • Użycie VMware vSphere Auto Deploy i profili hostów do wdrażania hostów VMware ESXi i zarządzania zgodnością hostów ESXi
 • Monitorowanie i analiza kluczowych wskaźników wydajności dla obliczeń, magazynów danych i zasobów sieci dla hostów ESXi
 • Optymalizacja wydajności ESXi i VMware vCenter Server
 • Utwardzanie środowiska vSphere pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa
 • Szyfrowanie maszyn wirtualnych w celu dodatkowych zabezpieczeń

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Ukończone szkolenie VMware vSphere: Install, Configure, Manage
 • Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10
 • Znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Wprowadzenie i logistyka kursu
 • Cele kursu
 • Dodatkowe zasoby dostępne po kursie
 • Inne oferty edukacyjne VMware

2. Skalowalność sieci

 • Konfiguracja i zarządzanie rozproszonymi przełącznikami sieciowymi (vNetwork Distributed Switches)
 • Omówienie jak VMware vSphere Network I/O Control poprawia wydajność
 • Wyjaśnienie funkcjonalności przełącznika rozproszonego m.in.: mirror portów, LACP, tagi QoS oraz NetFlow

3. Skalowalność magazynów danych

 • Omówienie dlaczego VMFS jest systemem plików o wysokiej wydajności i skalowalności
 • Wyjaśnienie działania API VAAI oraz VASA
 • Konfiguracja i używanie polityk magazynów danych z maszynami wirtualnymi
 • Tworzenie polityk vSAN
 • Konfiguracja Storage DRS oraz Storage I/O Control

4. Skalowanie serwerów i infrastruktury zarządzającej

 • Definicja i użycie biblioteki zawartości (Content Libraries)
 • Opis i użycie Host Profiles
 • Użycie VMware vSphere ESXi Image Builder CLI i vSphere Auto Deploy

5. Optymalizacja CPU

 • Działanie schedulera CPU i inne czynniki mające wpływ na wydajność CPU
 • Omówienie NUMA oraz vNUMA
 • Monitorowanie najważniejszych wskaźników pracy CPU za pomocą esxtop

6. Optymalizacja pamięci

 • Wyjaśnienie mechanizmów balonowania, kompresji i swapowania w przypadku przepełnienia pamięci
 • Monitorowanie najważniejszych wskaźników pracy pamięci za pomocą esxtop

7. Optymalizacja magazynów danych

 • Opis typów kolejek do pamięci masowej oraz innych czynników wpływających na wydajność składowania danych
 • Monitorowanie najważniejszych wskaźników pracy storage za pomocą esxtop

8. Optymalizacja sieci

 • Wyjaśnienie problemów związanych z wydajnością kart sieciowych
 • Wyjaśnienie problemów związanych z wydajnością sieci
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności sieci za pomocą esxtop

9. Optymalizacja wydajności serwera vCenter

 • Identyfikacja czynników mających wpływ na wydajność vCenter Server
 • Narzędzie do monitoringu wydajności na vCenter Server Appliance

10. vSphere Auto Deploy

 • Wyjaśnienie przeznaczenia VMware vSphere ESXi Image Builder CLI
 • Wyjaśnienie przeznaczenia VMware vSphere Auto Deploy
 • Opis jak uruchamia się automatycznie wdrażany host ESXi
 • Konfiguracja środowiska vSphere Auto Deploy

11. Bezpieczeństwo vSphere

 • Konfiguracja dostępu do hosta ESXi i uwierzytelnianie
 • Strategia zabezpieczania komponentów vSphere, takich jak vCenter Server, hosty ESXi i maszyny wirtualne
 • Opis wsparcia vSphere dla standardów i protokołów bezpieczeństwa
 • Opis funkcji bezpieczeństwa maszyny wirtualnej
 • Opis komponentów architektury szyfrowania maszyn wirtualnych
 • Tworzenie, zarządzanie i migrowanie zaszyfrowanych maszyn wirtualnych
 • Szyfrowanie zrzutów pamięci
 • Wyświetlanie listy zdarzeń i alarmów szyfrowania maszyny wirtualnej
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony VMware Education.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów po ukończeniu elektronicznej rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Po wypełnieniu formularza rekrutacji wraz ze zdjęciem cyfrowym w systemie rekrutacji ZUT, należy przesłać kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) oraz okazać dowód osobisty.

Elektroniczna rekrutacja:
1. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT
2. Załączenie zdjęcia dowodowego w wersji cyfrowej w systemie rekrutacji ZUT

Po elektronicznej rekrutacji:
1. Okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
2. Przesłanie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu.

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
2. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
3. Umiejętność konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
4. Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

SYLWETKA PROWADZĄCEGO STUDIA PODYPLOMOWE

Maciej Roszkowski
Maciej Roszkowski

Napisz wiadomość:
e-mailFacebookTwitterLinkedin

Polub Fanpage
Szkoleń na FB:

Nazywam się Maciej Roszkowski. Jestem certyfikowanym trenerem Microsoft i instruktorem VMware IT Academy. Prowadzę autoryzowane szkolenia Microsoft i VMware na Wydziale Informatyki ZUT. Posiadam ponad 19-letnie doświadczenie jako informatyk i administrator systemów IT, które zdobyłem pracując równolegle poza uczelnią wyższą.

Na Wydziale Informatyki ZUT prowadzę laboratoria praktyczne z trzech przedmiotów dla studentów I, II i III roku:

 • „Systemy operacyjne” (praca w wierszu poleceń Linuksa i Windowsa),
 • „Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone” (praca w VMware vSphere, konkurencyjnym hipernadzorcy w stosunku do Microsoft Hyper-V),
 • „Projektowanie aplikacji internetowych” (tworzenie aplikacji za pomocą Microsoft PowerApps z pakietu Office 365)

Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w kursach IT (nie ograniczając się tylko do technologii Microsoft) oraz przygotowując się do egzaminów certyfikacyjnych. Ostatni certyfikat jaki uzyskałem to „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Natomiast poprzednio uzyskany certyfikat dotyczył technologii linuksowych. Egzamin RHEL7 EX200 zdałem w Warszawie i uzyskałem tytuł Linux Red Hat Certified System Administrator w wersji 7. Kolejne egzaminy, do których się przygotowuję w 2021 roku to egzaminy: EX300 Red Hat Certified Engineer i AWS Certified Solutions Architect. Systemy operacyjne to moja pasja. Pomagam innym odkrywać możliwości systemów operacyjnych.

OPINIE KURSANTÓW AUTORYZOWANYCH SZKOLEŃ VMWARE

PORÓWNANIE CEN SZKOLEŃ

Program studiów podyplomowych składa się z 2 autoryzowanych szkoleń VMware („Install, Configure, Manage [V7]” i „Optimize and Scale [V7]”) oraz autorskich warsztatów laboratoryjnych. Szkolenia autoryzowane można odbyć w komercyjnym ośrodku szkoleniowym w komercyjnych cenach lub w ramach studiów podyplomowych ZUT.
Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 5500 zł. Porównując tą kwotę do szkoleń komercyjnych, to szkolenia oferowane w ramach studiów podyplomowych są ponad 3 razy tańsze od komercyjnych.

Poniżej zestawienie cen autoryzowanych szkoleń VMware: „Install, Configure, Manage V7” i „Optimize and Scale V7” w komercyjnych ośrodkach (wraz z odnośnikami do ich oferty) oraz w ZUT (identyczne 2 szkolenia + autorskie warsztaty !!!).

Edytuj
Firma szkoleniowa OSEC
ICM
O&S
Cloud Team
ICM
O&S
Wydział
Informatyki
ZUT
Cena netto (brutto) szkolenia VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] 5900 zł netto (7257 zł brutto) 5900 zł netto (7257 zł brutto)
Cena netto (brutto) szkolenia VMware vSphere: Optimize and Scale [V7] 8800 zł netto (10824 zł brutto) 8800 zł netto (10824 zł brutto)
Razem cena brutto (2 szkolenia autoryzowane) 18081 zł brutto 18081 zł brutto

5500 zł

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
VMWARE

Miejsce zajęć: Zajęcia odbywają się zdalnie. Jeżeli zostaną zniesione obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 (w trakcie realizacji studiów), to chętni będą mogli uczestniczyć w zajęciach na miejscu w Szczecinie, na Wydziale Informatyki ZUT (budynek 1), ul. Żołnierska 49, sala 307 (piętro 3). Udział osobisty nie będzie obowiązkowy dla pozostałych uczestników łączących się zdalnie.

SEMESTR 1

06.03.2021 So, 16:00-17:30 – Zajęcia organizacyjne

13.03.2021 So, 09:00-14:30 – Szkolenie VSICM (7h lekcyjnych)
14.03.2021 Ni, 09:00-14:30 – Szkolenie VSICM (7h lekcyjnych)
17.04.2021 So, 09:00-14:30 – Szkolenie VSICM (7h lekcyjnych)
18.04.2021 Ni, 09:00-14:30 – Szkolenie VSICM (7h lekcyjnych)
15.05.2021 So, 09:00-14:30 – Szkolenie VSICM (7h lekcyjnych)
16.05.2021 Ni, 09:00-13:00 – Szkolenie VSICM (5h lekcyjnych)

19.06.2021 So, 09:00-14:30 – Warsztaty VSBV (7h lekcyjnych)
20.06.2021 Ni, 09:00-13:00 – Warsztaty VSBV (5h lekcyjnych)

SEMESTR 2

25.09.2021 So, 09:00-14:30 – Warsztaty VSBV (7h lekcyjnych)
26.09.2021 Ni, 09:00-13:00 – Warsztaty VSBV (5h lekcyjnych)

09.10.2021 So, 09:00-14:30 – Warsztaty VSIV (7h lekcyjnych)
10.10.2021 Ni, 09:00-13:00 – Warsztaty VSIV (5h lekcyjnych)

06.11.2021 So, 09:00-14:30 – Szkolenie VSOS (7h lekcyjnych)
07.11.2021 Ni, 09:00-14:30 – Szkolenie VSOS (7h lekcyjnych)
04.12.2021 So, 09:00-14:30 – Szkolenie VSOS (7h lekcyjnych)
05.12.2021 Ni, 09:00-14:30 – Szkolenie VSOS (7h lekcyjnych)
08.01.2022 So, 09:00-14:30 – Szkolenie VSOS (7h lekcyjnych)
09.01.2022 Ni, 09:00-13:00 – Szkolenie VSOS (5h lekcyjnych)

29.01.2022 So – uroczyste zakończenie roku

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA?

Czy muszę przyjeżdżać na studia podyplomowe VMware do Szczecina?

Studia podyplomowe są realizowane w całości zdalnie, ze względu na pandemię COVID-19. Jeżeli zostaną zniesione obostrzenia dotyczące gromadzenia się w zamkniętych przestrzeniach (w trakcie realizacji studiów), to chętni uczestnicy studiów podyplomowych będą mogli uczestniczyć w zajęciach na miejscu – w sali ZUT (ale nie będzie to obowiązkowe dla pozostałych uczestników łączących się zdalnie).
Kiedy zostaną zniesione ograniczenia związane z pandemią COVID-19, każdy uczestnik studiów podyplomowych ZUT będzie mógł korzystać z noclegów na ZUT:
a. z pokojów gościnnych o podwyższonym standardzie w Domu Studenckim DS-3
b. z miejsc w zwykłych pokojach (jak każdy student): DS-1, DS-3, DS-4, DS-5, Arkona, Amicus, Andromeda.

Dlaczego 2 autoryzowane szkolenia VMware (w programie studiów podyplomowych) są tańsze niż komercyjne?

Autoryzowane szkolenia VMware, które znajdują się w programie studiów podyplomowych ZUT posiadają taki sam zakres tematyczny, taki sam podręcznik oraz takie same laboratoria praktyczne, jak szkolenia prowadzone przez ośrodki komercyjne. Cena autoryzowanego szkolenia VMware jest w znacznej mierze uzależniona od ceny podręcznika VMware i ceny zdalnych laboratoriów, który dla szkoły wyższej są o wiele tańsze, pod warunkiem, że ze szkolenia korzysta uczestnik studiów podyplomowych tej uczelni.

Co to znaczy, że szkolenie (w programie studiów podyplomowych) jest autoryzowane?

Autoryzacja danego producenta np. VMware oznacza, że szkolenie zostało w całości przygotowane przez VMware: opiera się na oryginalnym podręczniku opracowanym przez VMware, jest przeprowadzane w opracowanym przez VMWare wirtualnym środowisku laboratoryjnym i prowadzi je instruktor VMware IT Academy.

Jakie są korzyści z ukończenia autoryzowanego szkolenia VMware (w ramach studiów podyplomowych)?

Autoryzowane szkolenia VMware posiadają taki sam zakres teoretyczny i praktyczny na całym świecie. Co oznacza, że świadectwo ukończenia takiego szkolenia jest respektowane przez dowolnego pracodawcę na całym świecie. Ukończenie samego szkolenia oznacza, że według wytycznych VMware wiedza i praktyka została Ci przekazana przez instruktora VMware IT Academy oraz przećwiczyłeś ją w praktyce podczas laboratoriów. Po ukończeniu szkolenia sam możesz zdecydować o sprawdzeniu swojej wiedzy podczas certyfikowanego egzaminu w autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym. Uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu VMware jest warunkiem otrzymania tytułu „VMware Certified Professional – Data Center Virtualization 2020 (VCP-DCV 2020)”, po pomyślnym zdaniu egzaminów certyfikacyjnych. VMware nie umożliwia uzyskania tytułu VCP-DCV bez uczestnictwa w szkoleniu (eksternistycznie).

Jakie są korzyści ze zdania certyfikowanego egzaminu VMware?

Egzamin potwierdza posiadanie przez Ciebie kwalifikacji w tej dziedzinie której dotyczy. Certyfikowany egzamin VMware jest przeprowadzane on-line przez Internet lub w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Pozytywny wynik egzaminu jest odnotowywany w transkrypcie studenta i można się nim okazać przed pracodawcą (jest dostępny na stronach VMware). Certyfikowany egzamin posiadają taki sam zakres wiedzy na całym świecie. Certyfikat poświadczający tytuł „VMware Certified Professional – Data Center Virtualization 2020 (VCP-DCV 2020)” jest przyznawany po zdaniu egzaminu VMware VCP-DCV. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 70% ceny na egzaminy certyfikacyjne VMware.

Czy każdy może uczestniczyć w studiach podyplomowych?

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które spełniają wymagania stawiane kandydatom (patrz informacje wyżej w sekcji „Warunki uczestnictwa”).

W jaki sposób przebiega kwalifikacja na studia podyplomowe VMware?

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia dokumentów, po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Po elektronicznej rejestracji umawiane jest spotkanie, na które należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) oraz okazać dowód osobisty.

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się na listę zainteresowanych

Zapisz się na listę zainteresowanych trzecią edycją tych studiów (to nic zobowiązującego, a będziesz na bieżąco informowany)

Chciałbym zadać pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na stronie, wpisz swoje pytanie w formularzu.

Facebook