KIERUNEK nr 1

Szkolenia Microsoft
Studia Podyplomowe

„Certyfikowany Administrator

Microsoft Windows Server 2016″

Rekrutacja na kolejną edycję ruszy
około listopada / grudnia 2020 r.

KIERUNEK nr 2

Szkolenia VMware
Studia Podyplomowe

„Certyfikowany Administrator
VMware vSphere”

Rekrutacja na kolejną edycję ruszy
około listopada / grudnia 2020 r.

Facebook