KIERUNEK nr 1

Szkolenia Microsoft
Studia Podyplomowe

Administrator
Microsoft Windows Server

(od 13.12.2021 r. do 30.01.2022 trwa NOWA REKRUTACJA)

Zapisz się na
piątą edycją tych studiów

KIERUNEK nr 2

Szkolenia VMware
Studia Podyplomowe

Administrator
VMware vSphere

(od 13.12.2021 r. do 30.01.2022 trwa NOWA REKRUTACJA)

Zapisz się na
trzecią edycją tych studiów

Facebook