KIERUNEK nr 1

Szkolenia Microsoft
Studia Podyplomowe

„Certyfikowany Administrator

Microsoft Windows Server 2016″

Trwa trzecia edycja
(do czerwca 2020 r.)

KIERUNEK nr 2

Szkolenia VMware
Studia Podyplomowe

„Certyfikowany Administrator
VMware vSphere”

Trwa pierwsza edycja
(do czerwca 2020 r.)

Facebook