WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT
ORGANIZUJE STUDIA PODYPLOMOWE

CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016

Możesz się zapisać na listę zainteresowanych czwartą edycję

Rekrutacja na kolejną edycję ruszy
około listopada / grudnia 2020 r.

 • oryginalne podręczniki Microsoft (anglojęzyczne)
 • skonfigurowane środowisko laboratoryjne maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe
 • bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm Microsoft, VMware oraz Office 365 A1
 • zniżka 55% ceny na egzaminy Microsoft: 70-740, 70-741, 70-742, 70-744
 • zajęcia prowadzone w języku polskim
 • kompetentny trener Microsoft
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i czterech autoryzowanych szkoleń Microsoft
 • kontakt z trenerem podczas studiów podyplomowych i po skończonych studiach podyplomowych

CERTYFIKATY MICROSOFT WYRÓŻNIAJĄ CIĘ NA TLE INNYCH

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Grupa docelowa: Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

Cel edukacyjny: Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft: 20740, 20741, 20742 i 20744.

Czas realizacji: Studia podyplomowe trwają 2 semestry (160 godzin lekcyjnych), w okresie od 12.10.2019 do 27.06.2020. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Materiały do zajęć: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 4 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń Microsoft: 20740, 20741, 20742, 20744. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik pracuje samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V, wykonując scenariusze zadań praktycznych z podręcznika. W zajęciach praktycznych wykorzystywane jest środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe. Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Egzaminy certyfikacyjne Microsoft: Zagadnienia poruszane w toku studiów podyplomowych umożliwiają przygotowanie się do egzaminów certyfikacyjnych Microsoft: 70-740, 70-741, 70-742 i 70-744. Po zdaniu tych egzaminów, uzyskuje się tytuł „Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016” oraz „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Egzaminy można zdawać w dowolnym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub zdalnie w domu / pracy (po spełnieniu określonych warunków). Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 55% ceny na egzaminy certyfikacyjne Microsoft.

Licencje na oprogramowanie: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm Microsoft i VMware oraz licencje Office 365 A1.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji: Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz cztery świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń Microsoft.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SEMESTR I – Microsoft Official Course 20740

Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i ich obciążenia roboczego.
 • Konfiguracja magazynu lokalnego.
 • Implementacja rozwiązań magazynu dla przedsiębiorstwa.
 • Implementacja przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych.
 • Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych.
 • Wdrożenie i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V.
 • Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii.
 • Implementacja i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej.
 • Implementacja klastra pracy awaryjnej dla środowiska maszyn wirtualnych.
 • Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego.
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami.

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość technologii sieciowych IP.
 • Podstawowa znajomość usług katalogowych Active Directory.
 • Podstawowa wiedza o sprzęcie serwerowym.
 • Umiejętność obsługi systemów klienckich Windows.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i ich obciążenia roboczego

 • Wprowadzenie do Windows Server 2016
 • Przygotowanie i instalacja wersji NANO oraz CORE
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska
 • Migracja ról oraz obciążeń roboczych
 • Modele aktywacji Windows Server 2016
 • Lab: Instalacja i konfiguracja Nano Server

2. Konfiguracja magazynu lokalnego

 • Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016
 • Zarządzanie woluminami w Windows Server 2016
 • Lab: Zarządzanie dyskami i woluminami w Windows Server 2016

3. Implementacja rozwiązań magazynu dla przedsiębiorstwa

 • Wprowadzenie do direct-attached storage, network-attached storage i storage area networks
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI, i FCoE
 • Wprowadzenie do iSNS, data centre bridging, i MPIO
 • Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016
 • Lab: Planowanie i konfiguracja rozwiązań magazynowania danych i komponentów

4. Implementacja przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych

 • Wdrażanie Storage Spaces
 • Zarządzanie Storage Spaces
 • Wdrażanie Data Deduplication
 • Lab: Wdrażanie Storage Spaces
 • Lab: Wdrażanie Data Deduplication

5. Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych

 • Przegląd funkcji Hyper-V
 • Proces instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja miejsca magazynowego w Hyper-V
 • Konfiguracja sieci w Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V
 • Lab: Instalacja i konfiguracja Hyper-V

6. Wdrożenie i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V

 • Przegląd kontenerów w Windows Server 2016
 • Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016 i Hyper-V
 • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami
 • Lab: Instalacja i konfiguracja kontenerów

7. Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii

 • Definiowanie poziomów dostępności
 • Planowanie rozwiązań wysokiej dostępności i odzyskiwania danych dla maszyn wirtualnych
 • Tworzenie backupów oraz odzyskiwanie danych i systemu operacyjnego w Windows Server 2016
 • Wysoka dostępność z klastrem pracy awaryjnej w środowisku Windows Server 2016
 • Lab: Planowanie i wdrażanie metod wysokiej dostępności i procesów równoważenia zarządzania zasobami

8. Implementacja i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej

 • Planowanie strategii wdrożenia klastra failover cluster
 • Tworzenie i konfiguracja klastra failover cluster
 • Utrzymanie klastra
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem failover cluster
 • Implementowanie wysokiej dostępności lokalizacji w oparciu o stretch clustering
 • Lab: Wdrażanie klastra failover cluster
 • Lab: Zarządzanie klastrem failover cluster

9. Implementacja klastra pracy awaryjnej dla środowiska maszyn wirtualnych

 • Wprowadzenie do integracji Hyper-V w Windows Server z klastrem
 • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
 • Kluczowe zagadnienia maszyn wirtualnych w środowisku klastra
 • Lab: Wdrażanie scenariuszu failover clustering w Hyper-V

10. Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego (NLB)

 • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Planowanie i implementacja NLB
 • Lab: Wdrażanie klastra NLB

11. Tworzenie i zarządzanie obrazami

 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT
 • Środowiska maszyn wirtualnych dla różnych obciążeń
 • Lab: Wykorzystywanie MDT do wdrażania obrazu Windows Server 2016

12. Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie maszyn wirtualnych

 • Przegląd WSUS i opcji wdrożenia
 • Proces zarządzania poprawkami WSUS
 • Wprowadzenie do PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016
 • Wykorzystanie Performance Monitor
 • Monitorowanie zdarzeń w Event Logs
 • Lab: Wdrażanie WSUS i instalacja poprawek
 • Lab: Monitoring i rozwiązywanie problemów Windows Server 2016
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
SEMESTR I – Microsoft Official Course 20741

Zarządzanie siecią w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Planowanie i wdrażanie sieci IPv4.
 • Wdrażanie DHCP.
 • Implementacja IPv6.
 • Wdrażanie DNS.
 • Implementacja i zarządzanie adresami IP.
 • Wdrażanie DirectAccess.
 • Planowanie dostępu zdalnego.
 • Implementacja wirtualnych sieci prywatnych.
 • Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa.
 • Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych.
 • Implementacja programowo zdefiniowanej sieci.

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w zakresie Windows Server 2008 lub Windows Server 2012.
 • Znajomość technologii sieciowych i ich architektury: LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowe.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Planowanie i wdrażanie sieci IPv4

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja adresów hostów IPv4
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami w sieci IPv4
 • Lab: Planowanie sieci IPv4
 • Lab: Wdrażanie i rozwiązaywanie problemów w sieciach IPv4

2. Wdrażanie DHCP

 • Wprowadzenie do roli serwera DHCP
 • Wdrażanie DHCP
 • Zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów usługi DHCP
 • Lab: Wdrażanie DHCP

3. Implementacja IPv6

 • Przegląd adresacji IPv6
 • Konfiguracja hostów IPv6
 • Wdrażanie współistnienia protokołów Pv6 i IPv4
 • Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6
 • Lab: Wdrażanie IPv6
 • Lab: konfiguracja i ocena technologii rozszerzenia IPv6

4. Wdrażanie DNS

 • Wdrażanie roli serwera DNS
 • Konfiguracja stref w DNS
 • Konfiguracja rozwiązywania nazw po między strefami DNS
 • Konfiguracja integracji DNS i Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS
 • Lab: Planowanie i wdrażanie rozwiązywania nazw za pomocą DNS
 • Lab: Integracja DNS z Active Directory
 • Lab: Konfiguracja zaawansowana ustawień DNS

5. Implementacja i zarządzanie adresami IP (IPAM)

 • Wprowadzenie do IPAM
 • Wdrażanie IPAM
 • Zarządzanie przestrzenią adresową przez IPAM
 • Lab: Wdrażanie IPAM

6. Planowanie dostępu zdalnego

 • Przegląd metod zdalnego dostępu
 • Wdrażanie Web Application Proxy
 • Lab: Wdrażanie Web Application Proxy

7. Wdrażanie DirectAccess

 • Wprowadzenie do DirectAccess
 • Wdrażanie DirectAccess przy użyciu Getting Started Wizard
 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną w infrastrukturą DirectAccess
 • Lab: Wdrażanie DirectAccess przy użyciu kreatora Getting Started
 • Lab: Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań DirectAccess

8. Implementacja wirtualnych sieci prywatnych (VPNs)

 • Planowanie wdrożenia VPN
 • Wdrażanie VPN
 • Lab: Wdrażanie VPN
 • Lab: Rozwiązywanie problemów dostępu przez VPN

9. Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa

 • Usługi sieciowe oraz analiza potrzeb oddziałów
 • Wdrażanie Distributed File System (DFS)
 • Wdrażanie BranchCache dla oddziałów
 • Lab: Wdrażanie DFS dla oddziałów
 • Lab: Wdrażanie BranchCache

10. Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych

 • Przegląd wysokowydajnych usług sieciowych
 • Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych w Hyper-V
 • Lab: Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych Hyper-V

11. Implementacja programowo zdefiniowanej sieci (Software Defined Networking)

 • Wprowadzenie do sieci definiowanych programowo
 • Wdrażanie wirtualizacji sieci
 • Wdrażanie Network Controller
 • Lab: Wdrażanie Network Controller
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
SEMESTR II – Microsoft Official Course 20742

Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny.
 • Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych.
 • Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją.
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy GPO.
 • Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy.
 • Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników.
 • Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS.
 • Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami.
 • Implementacja i wdrażanie AD FS.
 • Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services.
 • Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD.
 • Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD D

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w zakresie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Znajomość systemów klienckich Windows.
 • Podstawy Windows PowerShell.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

 • Przegląd usług AD DS
 • Przegląd funkcji i projektowanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie kontrolerów domeny
 • Lab: Wdrażanie i administrowanie AD DS

2. Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell

 • Zarządzanie kontami w domenie
 • Zarządzanie grupami w domenie
 • Zarządzanie kontami komputerów
 • Obsługa środowiska za pomocą przystawki Windows PowerShell for AD DS
 • Implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 • Lab: Wdrażanie i administrowanie AD DS
 • Lab: Administrowanie AD DS

3. Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych

 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfiguracja relacji zaufania AD DS
 • Lab: Domena i zarządzanie zaufaniem w AD DS

4. Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją

 • Przegląd procesów replikacji w usługach AD DS
 • Konfiguracja site?ów w AD DS
 • Konfiguracja i monitoring replikacji AD DS
 • Lab: Zarządzanie i wdrażanie site-ami AD DS i replikacją

5. Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO)

 • Prezentacja Group Policy
 • Implementacja i administracja przez GPO
 • Zakres działania i proces przetwarzania GPO
 • Rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem GPO
 • Lab: Wdrażanie infrastrukturą Group Policy
 • Lab: Rozwiązywanie problemów infrastruktury Group Policy

6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przekierowania folderów, wykonywania aplikacji oraz skryptów
 • Konfiguracja preferencji
 • Lab: Zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO

7. Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Implementacja zabezpieczeń obiektów w AD
 • Przeprowadzanie audytów
 • Konfiguracja kont serwisowymi (MSA)
 • Lab: Zabezpieczanie AD DS

8. Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS

 • Wdrażanie CA
 • Administracja CA
 • Rozwiązywanie problemów oraz utrzymanie CA
 • Lab: Wdrażanie i konfiguracja a dwupoziomową hierarchią CA

9. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie certyfikatami, proces uzyskania, odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
 • Zastosowanie certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi
 • Lab: Wdrażanie certyfikatów

10. Implementacja i wdrażanie AD FS

 • Przegląd usług AD FS
 • Wymogi i planowanie usługi AD FS
 • Wdrażanie i konfiguracja AD FS
 • Przegląd możliwości Web Application Proxy
 • Lab: Wdrażanie AD FS

11. Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

 • Przegląd AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfiguracja zabezpieczenia treści AD RMS
 • Lab: Wdrażanie infrastruktury AD RMS

12. Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD

 • Planowanie i przygotowywanie do synchronizacji katalogu
 • Implementacja synchronizacji katalogu przy użyciu Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami przy synchronizacji katalogu
 • Lab: Konfiguracja synchronizacji katalogu

13. Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą AD DS
 • Backup i odzyskiwanie AD DS oraz innych rozwiązań zarządzania tożsamością i dostępu do danych
 • Lab: Odzyskiwanie objektów w AD DS
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
SEMESTR II – Microsoft Official Course 20744

Zabezpieczanie systemu Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Zabezpieczanie systemu Windows Server
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • Konfiguracja zapory systemu Windows
 • Konfiguracja zaawansowanej inspekcji
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Zarządzanie zagrożeniami za pomocą zaawansowanej analizy zagrożeń (ATA) oraz Microsoft Operations Management Suite (OMS)

Wymagania wstępne

 • Ukończone szkolenia 20740, 20741, 20742 lub wiedza z tego zakresu
 • Praktyczna znajomość podstaw sieciowych, w tym TCP/IP, User Datagram Protocol (UDP), Domain Name System (DNS)
 • Praktyczna wiedza na temat zarządzania infrastrukturą Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Praktyczna wiedza z podstaw wirtualizacji na platformie Microsoft Hyper-V
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa Windows Server
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Wykrywanie zagrożeń przy użyciu narzędzi Sysinternals

 • Przegląd wykrywania włamań
 • Korzystanie z narzędzi Sysinternals do wykrywania włamania
 • Lab: Podstawowe strategie wykrywania włamań i reagowania na incydenty

2. Ochrona poświadczeń i dostępu uprzywilejowanego

 • Zrozumienie praw użytkownika
 • Konta komputerowe i usług
 • Ochrona poświadczeń
 • Zrozumienie uprzywilejowanego dostępu do stacji roboczych i serwerów skoku (jump)
 • Wdrożenie rozwiązań hasła administratora lokalnego
 • Lab: Wdrażanie praw użytkownika, opcji zabezpieczeń i kont usługi zarządzanych przez grupę
 • Lab: Konfigurowanie i wdrażanie LAPS

3. Ograniczenie uprawnień administratora przy pomocy Just Enough Administration

 • Zrozumienie JEA
 • Konfigurowanie i wdrożenie JEA pisanie prostych instrukcji SELECT
 • Lab: Ograniczanie uprawnień administratora z JEA

4. Zarządzania dostępem uprzywilejowanym i administracja lasami

 • Zrozumienie lasów ESAE
 • Przegląd MIM
 • Wdrożenie JIT i zarządzania dostępem uprzywilejowanym za pomocą MIM
 • Lab: Ograniczanie uprawnień administratora z PAM

5. Wykrywanie niepożądanego oprogramowania i zagrożeń

 • Konfiguracja i zarządzanie Windows Defender
 • Korzystanie polityk ograniczenia oprogramowania (Software Restriction Policy) oraz AppLocker
 • Konfigurowanie i używanie strażnika urządzeń
 • Używanie i wdrożenie Enhanced Mitigation Experience Toolkit
 • Lab: Zabezpieczanie aplikacji za pomocą programu AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules i EMET

6. Analiza aktywności przy użyciu zaawansowanych metod audytowania i logów serwisowych

 • Przegląd audytu
 • Zrozumienie zaawansowanego audytu
 • Konfigurowanie audytu oraz logów Windows PowerShell
 • Lab: Konfigurowanie szyfrowania i zaawansowanego audytu

7. Analiza aktywności z wykorzystaniem Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) i Operations Management Suite (OMS)

 • Przegląd zaawansowanej analityki zagrożeń
 • Zrozumienie OMS (Operations Management Suite)
 • Lab: Wdrażanie pakietu ATA i Operations Management Suite

8. Zabezpieczanie infrastruktury wirtualizacji

 • Przegląd Guarded Fabric maszyn wirtualnych
 • Zrozumienie ekranowanych i szyfrowanych maszyn wirtualnych
 • Lab: Chroniona sieć szkieletowa z certyfikatami zaufanymi przez administratora i chronionymi maszynami wirtualnymi

9. Zabezpieczanie wdrażania oprogramowania i infrastruktury serwerowej

 • Korzystanie z menadżera Compliance zabezpieczeń
 • Wprowadzenie do nano serwera
 • Zrozumienie kontenerów
 • Lab: Korzystanie z SCM
 • Lab: Wdrażanie i konfigurowanie serwera Nano

10. Ochrona danych za pomocą szyfrowania

 • Planowanie i wdrożenie szyfrowania
 • Planowanie i wdrożenie funkcji BitLocker
 • Lab: Ochrona danych przy użyciu szyfrowania i funkcji BitLocker

11. Kontrola dostępu do plików i folderów

 • Wprowadzenie do FSRM
 • Wdrożenie zarządzania klasyfikacją i zadania zarządzania plikami
 • Zrozumienie dynamicznej kontroli dostępu (DAC).
 • Lab: Limity i osłanianie plików
 • Lab: Wdrażanie dynamicznej kontroli dostępu

12. Konfiguracja usługi Firewall i kontrola usług ruchu sieciowego

 • Zrozumienie zapory systemu Windows
 • Rozproszone, programowe zapory
 • Lab: Konfigurowanie zapory systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami

13. Zabezpieczanie ruchu sieciowego

 • Zagrożenia wynikające z pracy w sieci i reguły bezpieczeństwa sieciowego
 • Konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS
 • Analiza ruchu sieciowego z wykorzystaniem Microsoft Message Analyzer
 • Zabezpieczanie i analiza połączeń związanych z protokołem SMB
 • Lab: Konfigurowanie zasad zabezpieczeń połączeń i zabezpieczanie DNS
 • Lab: Microsoft Message Analyzer i szyfrowanie SMB
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów po ukończeniu elektronicznej rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Po wypełnieniu formularza rekrutacji wraz ze zdjęciem cyfrowym w systemie rekrutacji ZUT, należy dostarczyć do kierownika studiów podyplomowych kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) oraz okazać dowód osobisty.

Elektroniczna rekrutacja:
1. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl/
2. Załączenie zdjęcia dowodowego w wersji cyfrowej w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl/

Po elektronicznej rekrutacji:
1. Okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
2. Dostarczenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu.
3. Podpisanie formularza zgłoszenia i klauzuli RODO.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
 2. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 3. Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
 4. Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

SYLWETKA PROWADZĄCEGO STUDIA PODYPLOMOWE

Maciej Roszkowski
Maciej Roszkowski
Napisz wiadomość:
e-mailFacebookTwitterLinkedin
Polub Fanpage
Szkoleń na FB:

Nazywam się Maciej Roszkowski. Jestem certyfikowanym trenerem Microsoft i instruktorem VMware IT Academy. Prowadzę autoryzowane szkolenia Microsoft i VMware na Wydziale Informatyki ZUT. Posiadam ponad 17-letnie doświadczenie jako informatyk i administrator systemów IT, które zdobyłem pracując równolegle poza uczelnią wyższą.

Na Wydziale Informatyki ZUT prowadzę laboratoria praktyczne z trzech przedmiotów dla studentów I, II i III roku:

 • „Systemy operacyjne” (praca w wierszu poleceń Linuksa i Windowsa),
 • „Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone” (praca w VMware vSphere, konkurencyjnym hipernadzorcy w stosunku do Microsoft Hyper-V),
 • „Projektowanie aplikacji internetowych” (tworzenie aplikacji za pomocą Microsoft PowerApps z pakietu Office 365)

Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w kursach IT (nie ograniczając się tylko do technologii Microsoft) oraz przygotowując się do egzaminów certyfikacyjnych. Ostatni certyfikat jaki uzyskałem to „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Natomiast poprzednio uzyskany certyfikat dotyczył technologii linuksowych. Egzamin RHEL7 EX200 zdałem w Warszawie i uzyskałem tytuł Linux Red Hat Certified System Administrator w wersji 7. Kolejne egzaminy, do których się przygotowuję w 2020 roku to egzaminy: EX300 Red Hat Certified Engineer i AWS Certified Solutions Architect. Systemy operacyjne to moja pasja. Pomagam odkrywać możliwości systemów operacyjnych.

OPINIE KURSANTÓW AUTORYZOWANYCH SZKOLEŃ MICROSOFT

PORÓWNANIE CEN SZKOLEŃ

Program studiów podyplomowych składa się z 4 autoryzowanych szkoleń Microsoft (20740, 20741, 20742, 20744). Każde z tych szkoleń można odbyć w komercyjnym ośrodku szkoleniowym w komercyjnych cenach lub w ramach studiów podyplomowych ZUT.

Całkowity koszt studiów podyplomowych (4 autoryzowane szkolenia) wynosi 6600 zł. Porównując tą kwotę do szkoleń komercyjnych, to szkolenia oferowane w ramach studiów podyplomowych są prawie 3 razy tańsze od komercyjnych.

Studia podyplomowe ZUT możesz sfinansować w jednym z 3 wariantów:

 • z własnych środków,
 • z funduszu szkoleniowego pracodawcy,
 • z dofinansowaniem do 80% tej ceny (czytaj niżej pod tabelą).

Poniżej zestawienie cen autoryzowanych szkoleń Microsoft MS20740, MS20741, MS20742, MS20744 w komercyjnych ośrodkach (wraz z odnośnikami do ich oferty) oraz w ZUT (4 szkolenia w programie studiów podyplomowych).

Firma szkoleniowaAsseco Softronic Compendium Wydział
Informatyki
ZUT
Cena netto 1 szkolenia3 950 zł3 700 zł3 600 zł---
Cena netto 4 szkoleń15 800 zł14 800 zł14 400 zł---
Cena brutto 4 szkoleń19 434 zł18 204 zł17 712 zł

6600 zł

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%
z Bazy Usług Rozwojowych

Studia podyplomowe ZUT znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu można ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych nawet do 80%.

Kto może dostać dofinansowanie i jak duże jest dofinansowanie?

Dofinansowanie do studiów podyplomowych ZUT mogą uzyskać wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnieni na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z dofinansowania nie mogą skorzystać pracownicy dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych (muszą opłacić studia podyplomowe z własnych środków lub z funduszu szkoleniowego pracodawcy).

UWAGA: W prawie każdym województwie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych (kliknij swoje województwo na mapce). Wniosek o dofinansowanie należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. W województwie zachodniopomorskim jednym z Operatorow jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków na dofinansowanie z KFS jest prowadzony przez Powiatowe Urządy Pracy (każdy PUP w danym powiacie organizuje własny konkurs). Informacje na temat naboru organizowanego przez PUP w Szczecinie są dostępne pod numerem telefonu 91 42 54 943 (link do strony). Wnioski rozpatrywane są w czasie ogłaszanych naborów wniosków. Można ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych nawet do 80%. Szczegółowe informacje na temat: od kiedy dokładnie będzie dostępny nabór wniosków lub kto się kwalifikuje do dofinansowania, można uzyskać indywidualnie w PUP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Kto może dostać dofinansowanie i jak duże jest dofinansowanie?

Dofinansowanie do studiów podyplomowych ZUT mogą uzyskać pracownicy z danego województwa, których zakres obowiązków na aktualnym miejscu pracy można scharakteryzować jako zawód deficytowy w danym powiecie lub województwie (np. powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie). Dofinansowanie może wynieść 80%.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA?

Dlaczego 4 autoryzowane szkolenia Microsoft (w programie studiów podyplomowych) są tańsze niż komercyjne?
Autoryzowane szkolenia Microsoft, które znajdują się w programie studiów podyplomowych ZUT posiadają taki sam zakres tematyczny, taki sam podręcznik oraz takie same laboratoria praktyczne, jak szkolenia prowadzone przez ośrodki komercyjne. Cena autoryzowanego szkolenia Microsoft jest w znacznej mierze uzależniona od ceny podręcznika Microsoft, który dla szkoły wyższej jest o wiele tańszy, pod warunkiem, że ze szkolenia korzysta uczestnik studiów podyplomowych tej uczelni.
Co to znaczy, że szkolenie (w programie studiów podyplomowych) jest autoryzowane?
Autoryzacja danego producenta np. Microsoftu oznacza, że szkolenie zostało w całości przygotowane przez Microsoft: opiera się na oryginalnym podręczniku opracowanym przez Microsoft, jest przeprowadzane w opracowanym przez Microsoft wirtualnym środowisku laboratoryjnym i prowadzi je certyfikowany trener Microsoft.
Jakie są korzyści z ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft (w ramach studiów podyplomowych)?
Autoryzowane szkolenia Microsoft posiadają taki sam zakres teoretyczny i praktyczny na całym świecie. Co oznacza, że świadectwo ukończenia takiego szkolenia jest respektowane przez dowolnego pracodawcę na całym świecie. Ukończenie samego szkolenia oznacza, że według wytycznych Microsoftu wiedza i praktyka została Ci przekazana przez trenera Microsoft oraz przećwiczyłeś ją w praktyce podczas laboratoriów. Po ukończeniu szkolenia sam możesz zdecydować o sprawdzeniu swojej wiedzy podczas certyfikowanego egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym Pearson VUE lub zdalnie w domu / pracy (po spełnieniu określonych warunków).
Jakie są korzyści ze zdania certyfikowanego egzaminu Microsoft?
Egzamin potwierdza posiadanie przez Ciebie kwalifikacji w tej dziedzinie której dotyczy. Certyfikowane egzaminy Microsoft są przeprowadzane w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub od niedawna również w twoim domu/pracy. Pozytywny wynik egzaminu jest odnotowywany w transkrypcie studenta i można się nim okazać przed pracodawcą (jest dostępny na stronach Microsoftu). Certyfikowane egzaminy posiadają taki sam zakres wiedzy na całym świecie. Certyfikat poświadczający tytuł „Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016” jest przyznawany po zdaniu 3 egzaminów (70-740, 70-741, 70-742), natomiast dodatkowo po zdaniu kolejnego 1 egzaminu (70-744) jest przyznawany tytuł „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 55% ceny na egzaminy certyfikacyjne Microsoft.
Czy każdy może uczestniczyć w studiach podyplomowych?
W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które spełniają wymagania stawiane kandydatom (patrz informacje wyżej w sekcji „Warunki uczestnictwa”).
W jaki sposób przebiega kwalifikacja na studia podyplomowe Microsoft?
Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia dokumentów, po wypełeniu elektronicznego formularza zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Po elektronicznej rejestracji należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) do kierownika studiów podyplomowych: Maciej Roszkowski, mroszkowski@wi.zut.edu.pl, +48 732 999 333.

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się na listę zainteresowanych

Link do formularza listy zainteresowanych czwartą edycją studiów podyplomowych (rekrutacja na kolejną edycję ruszy
około listopada / grudnia 2020 r.)

Chciałbym zadać pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na stronie, wpisz swoje pytanie w formularzu.

Facebook