WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT
ORGANIZUJE STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTRATOR
MICROSOFT WINDOWS SERVER

Zapisz się na listę zainteresowanych następną edycją

Trwa czwarta edycja do stycznia 2022 r.
W grudniu 2021 r. rusza nowa rekrutacja.

 • oryginalne podręczniki Microsoft (anglojęzyczne)
 • środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe
 • bezpłatne licencje na oprogramowanie firm Microsoft, VMware oraz Office 365 A1
 • kompetentny trener Microsoft
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i autoryzowanych szkoleń Microsoft
 • zajęcia prowadzone w języku polskim
 • zdalne środowisko maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca)
 • voucher na 100$ na usługi Microsoft Azure oraz 150$ na usługi Amazon Web Services
 • kontakt z trenerem podczas studiów podyplomowych i po skończonych studiach podyplomowych
 • zniżka 55% ceny na egzaminy Microsoft

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
(czwarta edycja)

Tryb nauki: Studia są realizowane w całości zdalnie. Jeżeli zostaną zniesione obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 (w trakcie realizacji studiów), to chętni będą mogli uczestniczyć w zajęciach na miejscu – w sali ZUT (ale nie będzie to obowiązkowe dla pozostałych uczestników łączących się zdalnie).

Grupa docelowa: Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, pracowników wsparcia technicznego oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami operacyjnymi.

Cel edukacyjny: Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016/2019/2021, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft Windows Server: 20741, 20742, WS-011 oraz autorskich warsztatów laboratoryjnych.

Czas realizacji: Studia podyplomowe będą trwały 2 semestry (135 godzin lekcyjnych). Czwarta edycja będzie trwała w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2022. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele.

Materiały do zajęć: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 3 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń Microsoft Windows Server: 20741, 20742, WS-011. Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V. W zajęciach praktycznych wykorzystywane jest środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i środowisko zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca). Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Licencje na oprogramowanie i vouchery na usługi chmurowe: Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware i Microsoft oraz licencje Office 365 A1. Dodatkowo otrzymuje voucher na 100$ na usługi Microsoft Azure oraz 150$ na usługi Amazon Web Services.

Egzamin certyfikacyjny Microsoft: Każdy uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje zniżkę 55% na wszystkie egzaminy Microsoft Certified Professional.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji: Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń Microsoft.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SEMESTR I – Microsoft Official Course 20741

Zarządzanie siecią w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. Scenariusze laboratoryjne są realizowane w środowisku maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe.

Zagadnienia

 • Planowanie i wdrażanie sieci IPv4.
 • Wdrażanie DHCP.
 • Implementacja IPv6.
 • Wdrażanie DNS.
 • Implementacja i zarządzanie adresami IP.
 • Wdrażanie DirectAccess.
 • Planowanie dostępu zdalnego.
 • Implementacja wirtualnych sieci prywatnych.
 • Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa.
 • Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych.
 • Implementacja programowo zdefiniowanej sieci.

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w zakresie Windows Server 2008 lub Windows Server 2012.
 • Znajomość technologii sieciowych i ich architektury: LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowe.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Planowanie i wdrażanie sieci IPv4

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja adresów hostów IPv4
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami w sieci IPv4
 • Lab: Planowanie sieci IPv4
 • Lab: Wdrażanie i rozwiązywanie problemów w sieciach IPv4

2. Wdrażanie DHCP

 • Wprowadzenie do roli serwera DHCP
 • Wdrażanie DHCP
 • Zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów usługi DHCP
 • Lab: Wdrażanie DHCP

3. Implementacja IPv6

 • Przegląd adresacji IPv6
 • Konfiguracja hostów IPv6
 • Wdrażanie współistnienia protokołów Pv6 i IPv4
 • Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6
 • Lab: Konfiguracja i ocena technologii przejścia IPv6

4. Wdrażanie DNS

 • Wdrażanie roli serwera DNS
 • Konfiguracja stref w DNS
 • Konfiguracja rozwiązywania nazw po między strefami DNS
 • Konfiguracja integracji DNS i Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS
 • Lab: Planowanie i wdrażanie rozwiązywania nazw za pomocą DNS
 • Lab: Integracja DNS z Active Directory
 • Lab: Konfiguracja zaawansowana ustawień DNS

5. Implementacja i zarządzanie adresami IP (IPAM)

 • Wprowadzenie do IPAM
 • Wdrażanie IPAM
 • Zarządzanie przestrzenią adresową przez IPAM
 • Lab: Wdrażanie IPAM

6. Planowanie dostępu zdalnego

 • Przegląd metod zdalnego dostępu
 • Wdrażanie Web Application Proxy
 • Lab: Wdrażanie Web Application Proxy

7. Wdrażanie DirectAccess

 • Wprowadzenie do DirectAccess
 • Wdrażanie DirectAccess przy użyciu Getting Started Wizard
 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną w infrastrukturą DirectAccess
 • Lab: Wdrażanie DirectAccess przy użyciu kreatora Getting Started
 • Lab: Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań DirectAccess

8. Implementacja wirtualnych sieci prywatnych (VPNs)

 • Planowanie wdrożenia VPN
 • Wdrażanie VPN
 • Lab: Wdrażanie VPN
 • Lab: Rozwiązywanie problemów dostępu przez VPN

9. Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa

 • Usługi sieciowe oraz analiza potrzeb oddziałów
 • Wdrażanie Distributed File System (DFS)
 • Wdrażanie BranchCache dla oddziałów
 • Lab: Wdrażanie DFS dla oddziałów
 • Lab: Wdrażanie BranchCache

10. Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych

 • Przegląd wysokowydajnych usług sieciowych
 • Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych w Hyper-V
 • Lab: Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych Hyper-V

11. Implementacja programowo zdefiniowanej sieci (Software Defined Networking)

 • Wprowadzenie do sieci definiowanych programowo
 • Wdrażanie wirtualizacji sieci
 • Wdrażanie Network Controller
 • Lab: Wdrażanie Network Controller
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
SEMESTR I – Microsoft Official Course 20742

Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. Scenariusze laboratoryjne są realizowane w środowisku maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe.

Zagadnienia

 • Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny.
 • Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych.
 • Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją.
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy GPO.
 • Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy.
 • Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników.
 • Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS.
 • Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami.
 • Implementacja i wdrażanie AD FS.
 • Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services.
 • Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD.
 • Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD D

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w zakresie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Znajomość systemów klienckich Windows.
 • Podstawy Windows PowerShell.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

 • Przegląd usług AD DS
 • Przegląd funkcji i projektowanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie kontrolerów domeny
 • Lab: Wdrażanie i administrowanie AD DS

2. Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell

 • Zarządzanie kontami w domenie
 • Zarządzanie grupami w domenie
 • Zarządzanie kontami komputerów
 • Obsługa środowiska za pomocą przystawki Windows PowerShell for AD DS
 • Implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 • Lab: Wdrażanie i administrowanie AD DS
 • Lab: Administrowanie AD DS

3. Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych

 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfiguracja relacji zaufania AD DS
 • Lab: Domena i zarządzanie zaufaniem w AD DS

4. Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją

 • Przegląd procesów replikacji w usługach AD DS
 • Konfiguracja site?ów w AD DS
 • Konfiguracja i monitoring replikacji AD DS
 • Lab: Zarządzanie i wdrażanie site-ami AD DS i replikacją

5. Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO)

 • Prezentacja Group Policy
 • Implementacja i administracja przez GPO
 • Zakres działania i proces przetwarzania GPO
 • Rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem GPO
 • Lab: Wdrażanie infrastrukturą Group Policy
 • Lab: Rozwiązywanie problemów infrastruktury Group Policy

6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przekierowania folderów, wykonywania aplikacji oraz skryptów
 • Konfiguracja preferencji
 • Lab: Zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO

7. Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Implementacja zabezpieczeń obiektów w AD
 • Przeprowadzanie audytów
 • Konfiguracja kont serwisowymi (MSA)
 • Lab: Zabezpieczanie AD DS

8. Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS

 • Wdrażanie CA
 • Administracja CA
 • Rozwiązywanie problemów oraz utrzymanie CA
 • Lab: Wdrażanie i konfiguracja a dwupoziomową hierarchią CA

9. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie certyfikatami, proces uzyskania, odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
 • Zastosowanie certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi
 • Lab: Wdrażanie certyfikatów

10. Implementacja i wdrażanie AD FS

 • Przegląd usług AD FS
 • Wymogi i planowanie usługi AD FS
 • Wdrażanie i konfiguracja AD FS
 • Przegląd możliwości Web Application Proxy
 • Lab: Wdrażanie AD FS

11. Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

 • Przegląd AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfiguracja zabezpieczenia treści AD RMS
 • Lab: Wdrażanie infrastruktury AD RMS

12. Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD

 • Planowanie i przygotowywanie do synchronizacji katalogu
 • Implementacja synchronizacji katalogu przy użyciu Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami przy synchronizacji katalogu
 • Lab: Konfiguracja synchronizacji katalogu

13. Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą AD DS
 • Backup i odzyskiwanie AD DS oraz innych rozwiązań zarządzania tożsamością i dostępu do danych
 • Lab: Odzyskiwanie objektów w AD DS
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
SEMESTR II – Workshops: Building Virtual Machine Labs

Warsztaty: Budowanie laboratorium maszyn wirtualnych

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych

Uwaga: Warsztaty są prowadzone w języku polskim. Scenariusze laboratoryjne są realizowane w środowisku maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe.

Zagadnienia

 • Wyjaśnienie podstawowych rozwiązań IT i roli wirtualizacji
 • Opis zaawansowanych rozwiązań Windows Server 2019 w przedsiębiorstwach
 • Zagadnienia dotyczące konfigiracji zasobami: CPU, RAM, NIC, Storage
 • Zagadnienia dotyczące konfiguracji usług Microsoft: AD, DNS, DHCP, DFS

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Architektura laboratoriów maszyn wirtualnych

2. Konfiguracja i zarządzanie zasobami CPU i RAM

3. Konfiguracja i zarządzanie komunikacją maszyn wirtualnych

4. Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową

5. Zarządzanie usługą katalogową Active Directory

6. Zarządzanie usługami: DNS, DHCP, DFS i inne

SEMESTR II – WS-011 Windows Server 2019 Administration

Administracja Windows Server 2019

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. Scenariusze laboratoryjne są realizowane w zdalnym środowisku maszyn wirtualnych (dostępnym przez 180 dni, z dowolnego miejsca).

Zagadnienia

 • Techniki i narzędzia administracyjne w Windows Server 2019
 • Usługi tożsamości
 • Zarządzanie usługami infrastruktury sieci
 • Konfiguracja serwerów plików i serwerów pamięci dyskowej
 • Zarządzanie wirtualnymi maszynami przy użyciu wirtualizacji Hyper-V i kontenerów
 • Stosowanie systemu wysokiej niezawodności i rozwiązań odtwarzania awaryjnego
 • Stosowanie funkcji bezpieczeństwa i ochrany istotnych zasobów
 • Konfiguracja usług zdalnego pulpitu
 • Konfiguracja wdrażania infrastruktury pulpitu bazującej na wirtualnych maszynach
 • Stosowanie zdalnego dostępu i usług sieciowych
 • Monitorowanie usług i sprawności oraz rozwiązywanie problemów
 • Stosowanie ulepszeń i migracji związanych z AD DS i pamięcią dyskową

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość pojęć Active Directory Domain Services (AD DS) i doświadczenie z technologiami w Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Doświadczenie i rozumienie głównych technologii sieciowych, takich jak: adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamiczengo konfigurowania hostów (DHCP).
 • Doświadczenie w pracy z Microsoft Hyper-V i rozumienie podstawowych pojęć wirtualizacji serwera.
 • Znajomość najlepszych praktyk podstawowego bezpieczeństwa.
 • Doświadzenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows, takimi jak: Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10.
 • Podstawowa wiedza i doświadczenie z Windows PowerShell.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Omówienie administracji Windows Server

 • Omówienie zasad i narzędzi administracyjnych systemu Windows Server
 • Wprowadzenie do Windows Server 2019
 • Omówienie systemu Windows Server Core

2. Usługi tożsamości w systemie Windows Server

 • Przegląd usług AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domeny systemu Windows Server
 • Omówienie usługi Azure AD
 • Wdrażanie zasad grupy
 • Omówienie usług certyfikatów w usłudze Active Directory

3. Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server

 • Wdrażanie i zarządzanie DHCP
 • Wdrażanie i zarządzanie usługą DNS
 • Wdrażanie i zarządzanie IPAM

4. Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

 • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server
 • Wdrażanie udostępniania w systemie Windows Server
 • Wdrażanie miejsc do magazynowania w systemie Windows Server
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Wdrażanie iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików

5. Wirtualizacja i kontenery Hyper-V w systemie Windows Server

 • Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Kontenery w systemie Windows Server
 • Omówienie Kubernetes

6. Wysoka dostępność w Windows Server

 • Planowanie wdrożenia klastra pracy awaryjnej
 • Tworzenie i konfigurowanie klastra pracy awaryjnej
 • Omówienie klastrów stretch
 • Wysoka dostępność i rozwiązania do odzyskiwania po awarii maszyn wirtualnych Hyper-V

7. Odzyskiwanie po awarii w systemie Windows Server

 • Replika Hyper-V
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie infrastruktury w systemie Windows Server

8. Bezpieczeństwo serwera Windows

 • Poświadczenia i ochrona dostępu uprzywilejowanego
 • Utwardzanie systemu Windows Server
 • JEA w systemie Windows Server
 • Zabezpieczanie i analizowanie ruchu SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows Server

9. Usługi Pulpitu Zdalnego w Windows Server

 • Informacje o Usługach Pulpitu Zdalnego
 • Konfigurowanie wdrożenia pulpitu opartego na sesji
 • Przegląd osobistych i połączonych wirtualnych pulpitów

10. Dostęp zdalny i usługi sieciowe w Windows Server

 • Informacje na temat Serwera Dostępu Zdalnego
 • Wdrażanie VPN
 • Wdrażanie NPS
 • Wdrażanie Always On VPN
 • Wdrażanie serwera internetowego w systemie Windows Server

11. Monitorowanie serwera i wydajności w Windows Server

 • Omówienie narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów

12. Aktualizacja i migracja w Windows Server

 • Migracja usług AD DS
 • Usługa migracji pamięci dyskowej
 • Narzędzia migracji systemu Windows Server
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów po ukończeniu elektronicznej rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Po wypełnieniu formularza rekrutacji wraz ze zdjęciem cyfrowym w systemie rekrutacji ZUT, jest umawiane spotkanie, na które należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) oraz okazać dowód osobisty.

Elektroniczna rekrutacja
1. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT
2. Załączenie zdjęcia dowodowego w wersji cyfrowej w systemie rekrutacji ZUT

Po elektronicznej rekrutacji
Umawiane jest spotkanie, na które należy:
1. Dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu.
2. Okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość (użyty w systemie rekrutacji ZUT).

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
2. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
3. Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
4. Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

SYLWETKA PROWADZĄCEGO STUDIA PODYPLOMOWE

Maciej Roszkowski
Maciej Roszkowski
Napisz wiadomość:
e-mailFacebookTwitterLinkedin
Polub Fanpage
Szkoleń na FB:

Nazywam się Maciej Roszkowski. Jestem certyfikowanym trenerem Microsoft i instruktorem VMware IT Academy. Prowadzę autoryzowane szkolenia Microsoft i VMware na Wydziale Informatyki ZUT. Posiadam ponad 19-letnie doświadczenie jako informatyk i administrator systemów IT, które zdobyłem pracując równolegle poza uczelnią wyższą.

Na Wydziale Informatyki ZUT prowadzę laboratoria praktyczne z trzech przedmiotów dla studentów I, II i III roku:

 • „Systemy operacyjne” (praca w wierszu poleceń Linuksa i Windowsa),
 • „Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone” (praca w VMware vSphere, konkurencyjnym hipernadzorcy w stosunku do Microsoft Hyper-V),
 • „Projektowanie aplikacji internetowych” (tworzenie aplikacji za pomocą Microsoft PowerApps z pakietu Office 365)

Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w kursach IT (nie ograniczając się tylko do technologii Microsoft) oraz przygotowując się do egzaminów certyfikacyjnych. Ostatni certyfikat jaki uzyskałem to „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Natomiast poprzednio uzyskany certyfikat dotyczył technologii linuksowych. Egzamin RHEL7 EX200 zdałem w Warszawie i uzyskałem tytuł Linux Red Hat Certified System Administrator w wersji 7. Kolejne egzaminy, do których się przygotowuję w 2021 roku to egzaminy: EX300 Red Hat Certified Engineer i AWS Certified Solutions Architect. Systemy operacyjne to moja pasja. Pomagam odkrywać możliwości systemów operacyjnych.

OPINIE KURSANTÓW AUTORYZOWANYCH SZKOLEŃ MICROSOFT

PORÓWNANIE CEN SZKOLEŃ

Program studiów podyplomowych składa się z 3 autoryzowanych szkoleń Microsoft (20741, 20742, WS-011) oraz autorskich warsztatów laboratoryjnych. Każde z tych szkoleń można odbyć w komercyjnym ośrodku szkoleniowym w komercyjnych cenach lub w ramach studiów podyplomowych ZUT.

Całkowity koszt studiów podyplomowych (3 autoryzowane szkolenia) wynosi 6600 zł. Porównując tą kwotę do szkoleń komercyjnych, to szkolenia oferowane w ramach studiów podyplomowych są ponad 2 razy tańsze od komercyjnych.

Studia podyplomowe ZUT możesz sfinansować w jednym z 3 wariantów:

 • z własnych środków,
 • z funduszu szkoleniowego pracodawcy,
 • z dofinansowaniem do 80% tej ceny (czytaj niżej pod tabelą).

Poniżej zestawienie cen autoryzowanych szkoleń Microsoft MS20741, MS20742, WS-011 w komercyjnych ośrodkach (wraz z odnośnikami do ich oferty) oraz w ZUT (identyczne 3 szkolenia + autorskie warsztaty !!!).

Edytuj
Firma szkoleniowa Asseco Softronic Compendium Wydział
Informatyki
ZUT
Cena netto 1 szkolenia 3 950 zł 3 700 zł 3 600 zł
Cena netto 3 szkoleń 11 850 zł 11 100 zł 10 800 zł
Cena brutto 3 szkoleń 14 575 zł 13 653 zł 13 284 zł

6600 zł

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%
z Bazy Usług Rozwojowych

Studia podyplomowe ZUT znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu można ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych nawet do 80%.

Kto może dostać dofinansowanie i jak duże jest dofinansowanie?

Dofinansowanie do studiów podyplomowych ZUT mogą uzyskać wyłącznie pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnieni na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z dofinansowania nie mogą skorzystać pracownicy dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych (muszą opłacić studia podyplomowe z własnych środków lub z funduszu szkoleniowego pracodawcy).

UWAGA: W prawie każdym województwie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych. Wybierz link, a w sekcji „Podmiotowe systemy finansowanie” wybierz swoje województwo. Po wybraniu województwa wyświetlisz „Dane adresowe operatorów”, czyli podmiotów do których możesz się zgłosić z wnioskiem o dofinansowanie studiów podyplomowych Microsoft.

W województwie zachodniopomorskim jednym z Operatorów jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (ZARR). Wnioski o dofinansowanie na studia podyplomowe Microsoft można złożyć wtedy kiedy otwiera się nowa tura naboru (co kwartał). Ostatni nabór wystartował 1 października 2020 r i pieniądze przeznaczone na szkolenia szybko się rozeszły. Nabór jest elektroniczny i trzeba już mieć wcześniej przygotowane wymagane dokumenty. Najbliższy nabór, obsługiwany przez ZARR, rozpoczyna się 4 stycznia 2021 r. Jeżeli jesteś zainteresowany warunkami, przeczytaj najpierw dokumenty, później porozmawiaj telefonicznie z konsultantkami ZARR-u (to bardzo miłe Panie, wiem bo rozmawiałem z nimi wielokrotnie osobiście i telefonicznie). Konsultantki wszystko Ci wytłumaczą i poprowadzą dalej – jak uzyskać dofinansowanie.

Studia podyplomowe Microsoft znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych (LINK do karty usługi). Proszę skontaktować się z Operatorem (np. ZARR-em), żeby dowiedzieć się jaka jest kolejność poszczególnych działań zmierzających do uzyskania dofinansowania.

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków na dofinansowanie z KFS jest prowadzony przez Powiatowe Urządy Pracy (każdy PUP w danym powiacie organizuje własny konkurs). Informacje na temat naboru organizowanego przez PUP w Szczecinie są dostępne pod numerem telefonu 91 42 54 943 (link do strony). Wnioski rozpatrywane są w czasie ogłaszanych naborów wniosków. Można ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych nawet do 80%. Szczegółowe informacje na temat: od kiedy dokładnie będzie dostępny nabór wniosków lub kto się kwalifikuje do dofinansowania, można uzyskać indywidualnie w PUP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Kto może dostać dofinansowanie i jak duże jest dofinansowanie?

Dofinansowanie kształcenia z KFS jest przeznaczone dla pracodawców i pracowników spełniających jeden z poniższych priorytetów:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
MICROSOFT

Miejsce zajęć: Zajęcia odbywają się zdalnie. Jeżeli zostaną zniesione obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 (w trakcie realizacji studiów), to chętni będą mogli uczestniczyć w zajęciach na miejscu w Szczecinie, na Wydziale Informatyki ZUT (budynek 1), ul. Żołnierska 49, sala 307 (piętro 3). Udział osobisty nie będzie obowiązkowy dla pozostałych uczestników łączących się zdalnie.

SEMESTR 1

27.02.2021 So, 10:00-11:30 – Zajęcia organizacyjne

06.03.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie 20741 (7h lekcyjnych)
07.03.2021 Ni, 9:00-14:30 – Szkolenie 20741 (7h lekcyjnych)
27.03.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie 20741 (7h lekcyjnych)
28.03.2021 Ni, 9:00-14:30 – Szkolenie 20741 (7h lekcyjnych)
10.04.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie 20741 (7h lekcyjnych)
11.04.2021 Ni, 9:00-13:00 – Szkolenie 20741 (5h lekcyjnych)

24.04.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie 20742 (7h lekcyjnych)
25.04.2021 Ni, 9:00-14:30 – Szkolenie 20742 (7h lekcyjnych)
08.05.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie 20742 (7h lekcyjnych)
09.05.2021 Ni, 9:00-14:30 – Szkolenie 20742 (7h lekcyjnych)
22.05.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie 20742 (7h lekcyjnych)
23.05.2021 Ni, 9:00-13:00 – Szkolenie 20742 (5h lekcyjnych)

SEMESTR 2

23.10.2021 So, 9:00-14:30 – Warsztaty laboratoryjne (7h lekcyjnych)
24.10.2021 Ni, 9:00-14:30 – Warsztaty laboratoryjne (7h lekcyjnych)

20.11.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie WS-011 (7h lekcyjnych)
21.11.2021 Ni, 9:00-14:30 – Szkolenie WS-011 (7h lekcyjnych)
18.12.2021 So, 9:00-14:30 – Szkolenie WS-011 (7h lekcyjnych)
19.12.2021 Ni, 9:00-14:30 – Szkolenie WS-011 (7h lekcyjnych)
15.01.2022 So, 9:00-14:30 – Szkolenie WS-011 (7h lekcyjnych)
16.01.2022 Ni, 9:00-13:00 – Szkolenie WS-011 (5h lekcyjnych)

29.01.2022 So – uroczyste zakończenie roku

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA?

Czy muszę przyjeżdżać na studia podyplomowe Microsoft do Szczecina?

Studia podyplomowe są realizowane w całości zdalnie, ze względu na pandemię COVID-19. Jeżeli zostaną zniesione obostrzenia dotyczące gromadzenia się w zamkniętych przestrzeniach (w trakcie realizacji studiów), to chętni uczestnicy studiów podyplomowych będą mogli uczestniczyć w zajęciach na miejscu – w sali ZUT (ale nie będzie to obowiązkowe dla pozostałych uczestników łączących się zdalnie).
Kiedy zostaną zniesione ograniczenia związane z pandemią COVID-19, każdy uczestnik studiów podyplomowych ZUT będzie mógł korzystać z noclegów na ZUT:
a. z pokojów gościnnych o podwyższonym standardzie w Domu Studenckim DS-3
b. z miejsc w zwykłych pokojach (jak każdy student): DS-1, DS-3, DS-4, DS-5, Arkona, Amicus, Andromeda.

Dlaczego 3 autoryzowane szkolenia Microsoft (w programie studiów podyplomowych) są tańsze niż komercyjne?
Autoryzowane szkolenia Microsoft, które znajdują się w programie studiów podyplomowych ZUT posiadają taki sam zakres tematyczny, taki sam podręcznik oraz takie same laboratoria praktyczne, jak szkolenia prowadzone przez ośrodki komercyjne. Cena autoryzowanego szkolenia Microsoft jest w znacznej mierze uzależniona od ceny podręcznika Microsoft, który dla szkoły wyższej jest o wiele tańszy, pod warunkiem, że ze szkolenia korzysta uczestnik studiów podyplomowych tej uczelni.
Co to znaczy, że szkolenie (w programie studiów podyplomowych) jest autoryzowane?
Autoryzacja danego producenta np. Microsoftu oznacza, że szkolenie zostało w całości przygotowane przez Microsoft: opiera się na oryginalnym podręczniku opracowanym przez Microsoft, jest przeprowadzane w opracowanym przez Microsoft wirtualnym środowisku laboratoryjnym i prowadzi je certyfikowany trener Microsoft.
Jakie są korzyści z ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft (w ramach studiów podyplomowych)?

Autoryzowane szkolenia Microsoft posiadają taki sam zakres teoretyczny i praktyczny na całym świecie. Co oznacza, że świadectwo ukończenia takiego szkolenia jest respektowane przez dowolnego pracodawcę na całym świecie. Ukończenie samego szkolenia oznacza, że według wytycznych Microsoftu wiedza i praktyka została Ci przekazana przez trenera Microsoft oraz przećwiczyłeś ją w praktyce podczas laboratoriów.

Czy każdy może uczestniczyć w studiach podyplomowych?
W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które spełniają wymagania stawiane kandydatom (patrz informacje wyżej w sekcji „Warunki uczestnictwa”).
W jaki sposób przebiega kwalifikacja na studia podyplomowe Microsoft?

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia dokumentów, po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Po elektronicznej rejestracji umawiane jest spotkanie, na które należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) oraz okazać dowód osobisty.

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się na listę zainteresowanych

Zapisz się na listę zainteresowanych piątą edycją tych studiów (to nic zobowiązującego, a będziesz na bieżąco informowany).

Chciałbym zadać pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na stronie, wpisz swoje pytanie w formularzu.

Facebook