Materiały dodatkowe VMware vSphere

Poniżej znajdziesz materiały dodatkowe do autoryzowanych szkoleń VMware vSphere.

Szkolenie autoryzowane – VMware vSphere: Instalacja, konfiguracja, zarządzanie [V6.7]

 • Dokumentacja VMware vSphere: Link1
 • Dokumentacja techniczna: Link1
 • Podręcznik administracji maszynami wirtualnymi VMware: Link1
 • Kompatybilność sprzętu (listy zgodności HCL): Link1, Link2
 • Wykaz plików wirtualnej maszyny: Link1
 • Wartości maksymalne konfiguracji VMware (maximums): Link1
 • Odzyskiwanie wolnego miejsca (unmap): Link1
 • Automatyczne wdrażanie ESXi przez PXE: Link1
 • Dostęp do VMFS z Windows / Linux: Link1
 • Porównanie funkcjonalności wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7: Link1
 • Jak działa VMotion: Link1
 • Opis narzędzia esxtop: Link1, Link2
 • Opis narzędzia esxcli: Link1
 • Brak miejsca na dyskach vCenter: Link1, Link2, Link3, Link4


Warsztaty – VMware vSphere: Budowanie laboratorium maszyn wirtualnych

 • Zagnieżdżona wirtualizacja: Link1, Link2
 • Dodawanie pozycji do menu rozruchowego MS/VM/XEN: Link1
 • Wyłączanie funkcjonalności vCenter: Link1
 • Domowe laboratorium wirtualne (home lab): Link1, Link2, Link3, Link4
 • Tipsy i triki klienta vSphere: Link1
 • Karty graficzne oficjalnie wspierające passthrough: Link1
 • FreeNAS przestrzeń danych iSCSI: Link1, Link2, Link3, Link4, Link5

Szkolenie autoryzowane – VMware vSphere: Optymalizacja i skalowanie [V6.7]

 • Switch warstwy 2 i switch warstwy 3: Link1
 • Porównanie VMFS5 i VMFS6: Link1
 • RAID i Erasure Coding: Link1
 • vSphere Virtual Volumes: Link1, Link2
 • Przeciążanie zasobów (overcommitting): Link1
 • Technika Co-Schedulingu procesora: Link1, Link2
 • Metryki wydajności: Link1
 • Architektura NUMA: Link1, Link2
 • Dodanie vCenter do domeny: Link1

Egzamin VCP-DCV 2019

 • Przewodnik po zagadnieniach: Link1
 • Przygotowania do egzaminu: Link1
 • Laboratoria VMware Hands-on Labs: Link1, Link2

Egzamin VCP-DCV 2020

 • Jak zdać – sesja VMware World (wymaga bezpłatnego konta): Link1

VMware Worskstation Pro

Różne

VMware vSphere 7.0

 • Wymagania: Link1
 • Wsparcie sprzętu homelab: Link1, Link2
 • Webinary ANG i PL: Link1
 • Wdrożenie (najlepsze praktyki): Link1
 • Zasada działania nowego DRS: Link1
 • VMware vSphere Cluster Services (vCLS): Link1
 • vTPM: Link1
 • Wytyczne bezpiecznej konfiguacji: Link1
 • Różnica pomiędzy APD a PDL: Link1
 • Projektowanie vSAN: Link1, Link2, Link3
 • vSphere Replication: Link1
 • Uprawnienia dla użytkowników vCenter: Link1
 • Kopiuj i wklej w maszynie: Link1
 • Reset root password: Link1

VMware vSphere 8.0

Bezpłatna wersja ESXi

 • Backup bezpłatnej wersji: Link1

vGPU

 • Kompatybilność: Link1
 • Różnica w wydajności time-sliced vGPU a MIG GPU: Link1
 • 90-dniowy trial: Link1, Link2
 • Instalacja sterownika do obliczeń: Link1
 • Wdrażanie Nvidia AI Enteprise w VMware vSphere: Link1
 • vSphere with Tanzu Quick Start: Link1
 • Dokumentacja Tanzu: Link1
 • HAProxy Load Balancer: Link1
 • Strefy Tanzu: Link1
 • Jednostrefowy nadzorca z VDS: Link1
 • Tanzu vGPU: Link1
 • Wdrożenia Nvidia w Polsce: Link1
 • Artykuły Justin Murray: Link1

Błędy

Facebook