Egzaminy VMware vSphere

Poniżej znajdziesz dodatkowe materiały do autoryzowanych szkoleń VMware vSphere 6.7.

Szkolenie autoryzowane – VMware vSphere: Instalacja, konfiguracja, zarządzanie [V6.7]

 • Dokumentacja VMware vSphere: Link1
 • Dokumentacja techniczna: Link1
 • Podręcznik administracji maszynami wirtualnymi VMware: Link1
 • Kompatybilność sprzętu: Link1
 • Wykaz plików wirtualnej maszyny: Link1
 • Wartości maksymalne konfiguracji VMware (maximums): Link1
 • Odzyskiwanie wolnego miejsca (unmap): Link1
 • Automatyczne wdrażanie ESXi przez PXE: Link1
 • Dostęp do VMFS z Windows / Linux: Link1
 • Porównanie funkcjonalności wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7: Link1
 • Jak działa VMotion: Link1
 • Opis narzędzia esxtop: Link1, Link2


Warsztaty – VMware vSphere: Budowanie laboratorium maszyn wirtualnych

 • Zagnieżdżona wirtualizacja: Link1, Link2
 • Dodawanie pozycji do menu rozruchowego MS/VM/XEN: Link1
 • Wyłączanie funkcjonalności vCenter: Link1
 • Domowe laboratorium wirtualne (home lab): Link1, Link2, Link3
 • Tipsy i triki klienta vSphere: Link1
 • Karty graficzne oficjalnie wspierające passthrough: Link1

Szkolenie autoryzowane – VMware vSphere: Optymalizacja i skalowanie [V6.7]

 • Switch warstwy 2 i switch warstwy 3: Link1
 • Porównanie VMFS5 i VMFS6: Link1
 • RAID i Erasure Coding: Link1
 • vSphere Virtual Volumes: Link1, Link2
 • Przeciążanie zasobów (overcommitting): Link1
 • Technika Co-Schedulingu procesora: Link1, Link2
 • Metryki wydajności: Link1
 • Architektura NUMA: Link1, Link2
 • Dodanie vCenter do domeny: Link1

Egzamin VCP-DCV 2019

 • Przewodnik po zagadnieniach: Link1
 • Przygotowania do egzaminu: Link1
 • Laboratoria VMware Hands-on Labs: Link1

Egzamin VCP-DCV 2020

 • Jak zdać – sesja VMware World (wymaga bezpłatnego konta): Link1

VMware Worskstation Pro

Różne

VMware vSphere 7.0

 • Wymagania: Link1
 • Wsparcie sprzętu homelab: Link1, Link2
 • Webinary ANG i PL: Link1
 • Wdrożenie (najlepsze praktyki): Link1
 • Zasada działania nowego DRS: Link1
 • VMware vSphere Cluster Services (vCLS): Link1
 • vTPM: Link1
 • Wytyczne bezpiecznej konfiguacji: Link1

vGPU

 • Kompatybilność: Link1

Facebook