Jeżeli jesteś studentem, to na pewno chcesz się usamodzielnić finansowo. Świadomie wybrałeś kierunek studiów i wiesz co będziesz po nich robić. A może cały czas szukasz swojej drogi i nie wiesz co konkretnie będziesz robił po studiach?

Odpowiedz sobie na jedno bardzo proste pytanie: Co lubisz robić w życiu? A później zacznij to robić! Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale pomyśl. Niezależnie od tego ile masz lat, przed tobą jeszcze ? całe życie. Znaczną część swojego życia spędzisz w pracy zawodowej. Czy chcesz męczyć się przez całe życie w pracy której nienawidzisz, ale daje Ci potrzebny dochód do spłaty kredytu mieszkaniowego, czy może chciałbyś z przyjemnością wstawać rano i zabierać się do pracy, która jest twoją pasją?

Spójrz na swoje życie. Nauka towarzyszy Ci przez cały czas kariery. Na początku w postaci zorganizowanej (kolejne szkoły), a następnie w postaci ciągłego rozwoju (doskonalenia się) w zawodzie który wybrałeś. Można to pokazać schematycznie na wykresie, tak jak poniżej.

Zauważ, że przy końcu nauki zorganizowanej rozpoczynasz swoją karierę. Skoro kariera trwa tak długo, dużo możesz osiągnąć, ale dużo zależy od tego jak zaczniesz? To pytanie o twoje KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Od początkowych KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH zależy jak rozpocznie się twoja kariera. Jeżeli rozpoczynasz swoją karierę, nie posiadasz najczęściej kwalifikacji. Posiadasz natomiast wiedzę. Rozpoczynasz karierę i ciągle się rozwijasz. Pomyśl teraz, że zaczynasz karierę posiadając już KWALIFIKACJE. Można powiedzieć, że startujesz z wyższego pułapu. Jak wyglądasz na tle konkurencji, która razem z Tobą stara się o pracę?

JAK ZDOBYĆ POŻĄDANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE?
Jeżeli ich jeszcze nie zdobyłeś to masz kilka dróg do wyboru:

1. Samodzielna praca z bezpłatnymi kursami IT (wymaga własnego laboratorium np. maszyn wirtualnych)
? Platforma e-Learning Microsoft (tylko dla studentów ZUT)
? Microsoft Virtual Academy
? Udemy (są bezpłatne, jednak większość płatna)

2. Samodzielna praca z książkami IT i ćwiczenia praktyczne (wymaga własnego laboratorium np. w postaci maszyn wirtualnych)
? bezpłatne e-książki wydawnictwa Microsoft Press
? księgarnia wydawnictwa Microsoft Press (część po polsku)
? bezpłatna platforma IBUK Libra
? księgarnia wydawnictwa Helion

3. Szkolenia specjalistyczne prowadzone przez profesjonalistów (praca z trenerem, laboratorium w postaci maszyn wirtualnych przygotowuje trener).
Temat jest na tyle rozległy, że w pierwszej kolejności polecam zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z tymi szkoleniami (czytaj poniżej).

Słowniczek pojęć – szkolenia specjalistyczne

Każdy większy producent oprogramowania ma swojej ofercie szkolenia z większości swoich produktów. Poznaj kilka pojęć z tym związanych:
Szkolenie autoryzowane – to szkolenie, którego zakres teoretyczny i praktyczny został opracowany przez danego producenta i jest dostępny w takiej samej formie na całym świecie, ale tylko w autoryzowanych centrach szkoleniowych. Szkolenia autoryzowane swoim programem są dostosowane do zakresu certyfikowanego egzaminu.
Szkolenie autorskie (nieautoryzowane) – to szkolenie, którego zakres teoretyczny i praktyczny został opracowany przez jakiegoś autora. Takie szkolenia mogą mieć dowolną zawartość i dowolną cenę, mogą być nauczane w dowolnym miejscu i przy pomocy dowolnych środków przekazu. Jeżeli masz zaufanie do autora szkolenia, to korzystasz z takiego szkolenia.
Autoryzowany ośrodek szkoleniowy – jedyne miejsce w którym mogą się odbywać szkolenie autoryzowane. Ośrodek szkoleniowy musi co roku starać się o przedłużenie partnerstwa danego producenta, aby móc dalej prowadzić jego autoryzowane szkolenia. Przedłużenie partnerstwa jest możliwe, jeżeli stale monitorowana jakość szkoleń jest na odpowiednim poziomie, a trenerzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz jeżeli spełnia szereg innych wymagań producenta.
Świadectwo ukończenia szkolenia – dokument wydany przez autoryzowany ośrodek szkoleniowy, pracę z trenerem podczas autoryzowanego szkolenia, w celu zdobycia KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH z danej dziedziny według wytycznych producenta.
Certyfikowany trener – to osoba posiadająca dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą potwierdzają certyfikaty i doświadczenie zawodowe. Poza naturalnym darem nauczenia, musi stale podnosić swoje kwalifikacje, ponieważ tytuł trenera musi co roku odnawiać.
Certyfikowany egzamin – sprawdzian wiedzy, najczęściej w postaci testu wyboru, który zdaje się on-line w centrum egzaminacyjnym. Zdanie jednego lub kilku egzaminów z danej ścieżki certyfikacyjnej powoduje automatycznie przyznanie odpowiedniego tytułu, co potwierdza certyfikat. Nie trzeba uczestniczyć w autoryzowanym szkoleniu, żeby móc zdawać certyfikowany egzamin. Można nauczyć się samodzielnie z tematyki, którą obejmuje egzamin.
Ścieżka certyfikacyjna – to obszar wiedzy zdefiniowany przez producenta, w ramach którego poszczególne zagadnienia zostały uporządkowane w postaci autoryzowanych szkoleń oraz certyfikowanych egzaminów.
Certyfikat – dokument wydany przez producenta, potwierdzający KWALIFIKACJE ZAWODOWE z danej dziedziny i posiadany w związku z tym tytuł branżowy.

Wydział Informatyki ZUT posiada uprawnienia do prowadzenia autoryzowanych szkoleń firmy Microsoft

Microsoft znacznie obniża ceny materiałów szkoleniowych dla placówek edukacyjnych, ponieważ wspiera rozwój kwalifikacji na etapie nauki w szkole wyższej. Dlatego też Wydział Informatyki ZUT może zaproponować bardzo niskie ceny autoryzowanych szkoleń Microsoft, w porównaniu do oferty autoryzowanych ośrodków Microsoft funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Cechą charakterystyczną dla autoryzowanych szkoleń Microsoft jest to, że:
? są dostępne na całym świecie w tej samej formie (lista kursów szkoleniowych IT),
? składają się z modułów teoretycznych oraz obszernych modułów laboratoryjnych (szczegóły przykładowego kursu MOC 20740),
? posiadają materiały do kursów w postaci cyfrowej, dostępne poprzez komputer, smartfon, stronę internetową,
? kończą się uzyskaniem świadectwo ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft,
? są ściśle powiązane z egzaminami i certyfikacjami Microsoft.

Pamiętaj, że jako student płacisz za kurs cenę studencką. Jeżeli chcesz poznać ofertę autoryzowanych szkoleń oferowanych przez ZUT, kliknij na ten LINK. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o egzaminach i certyfikatach, przeczytaj kontynuacje tego artykułu LINK.

Facebook