Czy warto przygotowywać się do egzaminów? Na pewno warto, bo to poszerza twoje horyzonty i podnosi twoje kwalifikacje zawodowe. Nagrodą za trud włożony w naukę są certyfikaty producenta, tytuły które poświadczają twoje kwalifikacje zawodowe. Czy trudno jest uczyć się samemu? Na pewno wymaga to większego samozaparcia niż nauka z pomocą trenera – specjalisty z danej dziedziny.

UWAGA
Ten artykuł jest kontynuacją artykułu Kariera kontra kwalifikacje zawodowe. Zapoznaj się z nim, przed kontynuacją czytania tego artykułu, a szczególnie ze słowniczkiem pojęć dotyczącym szkoleń specjalistycznych.

Posiadanie certyfikatów Microsoft wyróżnia Cię na tle innych, którzy również starają się o pracę. Warto inwestować w siebie i w swój rozwój nie oglądając się na innych. Poniżej oryginalny film Microsoft, na temat wartości certyfikatów, z dodanymi polskimi napisami.

ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE
Cały materiał opisujący dany obszar wiedzy jest podzielony przez każdego producenta na kilka szkoleń dedykowanych poznaniu danej technologii. Im materiał jest obszerniejszy, tym więcej szkoleń i egzaminów tworzy odpowiednią ścieżkę certyfikacyjną. Ścieżka certyfikacyjna wytycza drogę poprzez kolejne zagadnienia, w celu opanowania całości materiału. Egzaminy weryfikują przygotowanie merytoryczne kandydata. Certyfikaty natomiast stanowią nagrodę za trudy nauki i zgłębiania danej technologii.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat?
Certyfikat to przede wszystkim prestiż, dla Ciebie, ale również dla pracodawcy. Wyszkoleni pracownicy są bardziej wydajni, a więc również bardzie opłacani.
Wyobraź sobie taką sytuację. Właśnie trwa rekrutacja na jakieś stanowisko. Potencjalny pracodawca ma do wyboru kilka osób na jedno miejsce. Wybrał najlepszych kandydatów, których umiejętności w CV są podobne. Różnią się tym, że jeden z nich ma certyfikaty potwierdzające wpisane w CV kwalifikacje. Którego kandydata wybierze? Najprawdopodobniej tego z certyfikatami.
Oczywiście zawsze może poświęcić więcej czasu na sprawdzenie ich umiejętności w praktyce. Ale, jak myślisz, kto z nich będzie posiadał szerszą wiedzę i umiejętności? Kto z nich będzie znał najnowsze technologie, które dany producent właśnie wprowadził na rynek? Ten, który nabiera doświadczenia w swojej pracy, poprzez wykonywanie tego co dostaje do zrobienia? Czy może ten, który poszerza swoje kwalifikacje, uczestniczy w praktycznych szkoleniach producenta, a następnie udowadnia posiadane kwalifikacje na egzaminach?

Co umożliwiają egzaminy i certyfikaty?
Przede wszystkim pogłębienie swojej wiedzy i kwalifikacji. Można je potraktować jako kamienie milowe swojej kariery. Punkty, które powodują, że do czegoś dążysz, bo chcesz się rozwijać.

SZKOLENIE kontra NAUKA SAMODZIELNA
Autoryzowane szkolenia umożliwiają przygotowanie uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego. Osoby, które same przerobią cały materiał teoretyczny i praktyczny też mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego. Wymaga to od nich znacznie więcej samozaparcia i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów (szczególnie przy konstruowaniu laboratorium), na jakie można natrafić w toku nauki.

Jeżeli chciałbyś zdobyć kwalifikacje zawodowe i chcesz to zrobić z trener (specjalistą z danej dziedziny wiedzy) to skorzystaj z oferty ZUT. Wydział Informatyki ZUT umożliwia wzięcie udziału w szeregu szkoleń w kilku ścieżkach certyfikacyjnych:
1. Ścieżka serwerowa Windows Server 2016
2. Ścieżka kliencka Windows 10
3. Ścieżka pakiet biurowy Office 2016

Ścieżka serwerowa
Windows Server 2016

Ścieżka serwerowa Windows Server 2016 składa się z 3 szkoleń:
? 20740 Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016
? 20741 Zarządzanie siecią w Windows Server 2016
? 20741 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016

Po ukończeniu każdego ze szkoleń otrzymuje się świadectwo ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Kolejne szkolenia 20740, 20741, 20742 obejmują swoim zakresem wiedzę teoretyczną i praktyczną z egzaminów odpowiednio: 70-740, 70-741, 70-742.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 3 egzaminów automatycznie zostaje przyznany dożywotni tytuł MCSA: Windows Server 2016.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji MCSA: Windows Server 2016 na stronie Microsoftu.

Ścieżka kliencka Windows 10

Ścieżka kliencka Windows 10 składa się z 2 szkoleń:
? 20697-1 Instalacja i konfiguracja Windows 10
? 20697-2 Wdrażanie i zarządzanie Windows 10 w środowisku przedsiębiorstwa

Po ukończeniu każdego ze szkoleń otrzymuje się świadectwo ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.
Kolejne szkolenia 20697-1, 20697-2 obejmują swoim zakresem wiedzę teoretyczną i praktyczną z egzaminów odpowiednio: 70-697 i 70-698.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich 3 egzaminów automatycznie zostaje przyznany dożywotni tytuł MCSA: Windows 10.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji MCSA: Windows 10 na stronie Microsoftu.

Ścieżka pakiet biurowy Excel 2016

Ścieżka pakiet biurowy Excel 2016 składa się z 2 szkoleń: 40392 i 40396. Zaczyna się od podstawowych zagadnień, a kończy na zaawansowanych.

Po ukończeniu tego szkolenia otrzymuje się świadectwo ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Szkolenie 40392 i 40396 obejmują swoim zakresem wiedzę teoretyczną i praktyczną z egzaminów odpowiednio: 77-727 i 77-728.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 77-727 automatycznie zostaje przyznany dożywotni tytuł Microsoft Office Specialist. Natomiast po zaliczeniu egzaminu 77-728 zostaje przyznany dożywotni tytuł Microsoft Office Specialist Expert.

Ścieżka pakiet biurowy Access 2016

Ścieżka pakiet biurowy Access 2016 składa się z 1 szkolenia 40394. Zaczyna się od podstawowych zagadnień

Po ukończeniu tego szkolenia otrzymuje się świadectwo ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Szkolenie 40394 obejmują swoim zakresem wiedzę teoretyczną i praktyczną z egzaminu 77-730.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 77-730 automatycznie zostaje przyznany dożywotni tytuł Microsoft Office Specialist.

Ścieżka pakiet biurowy Word 2016

Ścieżka pakiet biurowy Word 2016 składa się z 2 szkoleń: 40391 i 40395. Zaczyna się od podstawowych zagadnień, a kończy na zaawansowanych.

Po ukończeniu tego szkolenia otrzymuje się świadectwo ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Szkolenie 40391 i 40395 obejmują swoim zakresem wiedzę teoretyczną i praktyczną z egzaminów odpowiednio: 77-725 i 77-726.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 77-725 automatycznie zostaje przyznany dożywotni tytuł Microsoft Office Specialist. Natomiast po zaliczeniu egzaminu 77-726 zostaje przyznany dożywotni tytuł Microsoft Office Specialist Expert.

Ścieżka pakiet biurowy PowerPoint 2016

Ścieżka pakiet biurowy PowerPoint 2016 składa się z 1 szkolenia 40394. Zaczyna się od podstawowych zagadnień

Po ukończeniu tego szkolenia otrzymuje się świadectwo ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Szkolenie 40393 obejmują swoim zakresem wiedzę teoretyczną i praktyczną z egzaminu 77-729.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 77-729 automatycznie zostaje przyznany dożywotni tytuł Microsoft Office Specialist.

Oferta szkoleń organizowanych przez Wydział Informatyki ZUT jest dostępna pod linkiem.

Facebook