Jak aktywować konto Microsoft e-learning ⋆ Maciej Roszkowski

Szkolenia Microsoft są dostępne poprzez konto Microsoft e-learning. Przed pierwszym użyciem konta Microsoft e-learning trzeba je aktywować poprzez powiązanie z kontem Microsoft Live. Oto instrukcja, jak to zrobić.

1. Po wypełnieniu formularza zapisania się do kursów e-learningowych Microsoft (Microsoft Online Learning) dostaniesz 2 e-maile (na konto prywatne i konto ZUT) z prośba o potwierdzenie adresów e-mail. Po potwierdzeniu adresów otrzymam informację, że formularz został przez Ciebie wypełniony prawidłowo. Na podstawie podanych przez Ciebie danych zakładam ręcznie konto w serwisie Microsoft Imagine Academy (na tym etapie musisz się uzbroić w cierpliwość, czasem trochę to potrwa, staram się robić to od razu).

2. Po założeniu przeze mnie konta w serwisie MIA, dostaniesz e-mail z serwera Microsoft pod tytułem „Welcome to Microsoft Online Learning” i kliknij na łącze „Sign in for the first time” (Logowanie po raz pierwszy)
microsoft-imagine-academy-rejestracja-01

3. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę https://login.live.com, gdzie należy wybrać „No account? Create one!”.
microsoft-imagine-academy-rejestracja-02

4. Załóż konto Microsoft Live – wykorzystując adres e-mail, który podałeś w formularzu. Wypełnij wszystkie wymagane rubryki.

5. Odbierz e-mail „Verify your email address” i kliknij łącze weryfikacji.
6. Zaloguj się loginem konta Microsoft (czyli adresem e-mail prywatnym) i hasłem. Powinieneś uzyskać komunikat „Ready to go!”. Potwierdź OK.


7. Wpisz w przeglądarce adres https://login.live.com/ i kliknij Sign out (wyloguj się). Zostałeś wylogowany z konta Microsoft.

8. Wpisz w przeglądarce adres https://imagineacademy.microsoft.com i kliknij Sign-in (Zaloguj).
microsoft-imagine-academy-rejestracja-10
9. Wybierz Microsoft account i ponownie zaloguj się loginem konta Microsoft (czyli adresem e-mail prywatnym) i hasłem.
microsoft-imagine-academy-rejestracja-11
10. Zaakceptuj reguły udostępniania materiałów szkoleniowych I Accept i kliknij Continue
microsoft-imagine-academy-rejestracja-12

11. Wybierz Default language Polish (polski) i Location Poland (Polska) i zatwierdź Save.

Brawo. Aktywowałeś konto Microsoft Imagine Academy i zalogowałeś się do kursów e-learning Microsoft.

Facebook