Autoryzowane szkolenia Microsoft na ZUT ⋆ Maciej Roszkowski

WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT
ORGANIZUJE

AUTORYZOWANE SZKOLENIA MICROSOFT

 • oryginalny podręcznik Microsoft (anglojęzyczny)
 • szkolenie prowadzone w języku polskim
 • skonfigurowane środowisko laboratoryjne maszyn wirtualnych
 • kompetentny trener Microsoft
 • świadectwo ukończenia szkolenia Microsoft
 • 14-dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu

WZMOCNIJ SWÓJ POTENCJAŁ PRZEZ CERTYFIKATY

RODZAJE AUTORYZOWANYCH KURSÓW MICROSOFT

Do wyboru jest 9 kursów z najnowszych technologii Microsoft:

 • 3 kursy z wersji serwerowej – Microsoft Windows Server 2016,
 • 2 kursy z wersji klienckiej – Microsoft Windows 10,
 • 4 kursy z pakietu biurowego – Microsoft Office 2016.

3 KURSY WINDOWS SERVER 2016

W ramach ścieżki Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016 można wziąć udział w 3 kursach 20740, 20741, 20742 (nie trzeba uczestniczyć w trzech kursach, można wybrać jeden). Po zaliczeniu dowolnego kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu (dla chętnych). Po zdaniu 3 egzaminów 70-740, 70-741, 70-742 uzyskuje się tytuł „Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016”. Zapisy na pierwszą edycję szkoleń zostały zakończone w dniu 22.03.2017r. Od 15 września 2017 możesz zapisać się na drugą edycję szkoleń (link na dole strony).

Microsoft Official Course 20740

Instalacja, przestrzeń dyskowa i przetwarzanie danych w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i ich obciążenia roboczego.
 • Konfiguracja magazynu lokalnego.
 • Implementacja rozwiązań magazynu dla przedsiębiorstwa.
 • Implementacja przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych.
 • Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych.
 • Wdrożenie i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V.
 • Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii.
 • Implementacja i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej.
 • Implementacja klastra pracy awaryjnej dla środowiska maszyn wirtualnych.
 • Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego.
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami.

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość technologii sieciowych IP.
 • Podstawowa znajomość usług katalogowych Active Directory.
 • Podstawowa wiedza o sprzęcie serwerowym.
 • Umiejętność obsługi systemów klienckich Windows.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Instalacja, aktualizacja i migracja serwerów i ich obciążenia roboczego

 • Wprowadzenie do Windows Server 2016
 • Przygotowanie i instalacja wersji NANO oraz CORE
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska
 • Migracja ról oraz obciążeń roboczych
 • Modele aktywacji Windows Server 2016
 • Lab: Instalacja i konfiguracja Nano Server

2. Konfiguracja magazynu lokalnego

 • Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016
 • Zarządzanie woluminami w Windows Server 2016
 • Lab: Zarządzanie dyskami i woluminami w Windows Server 2016

3. Implementacja rozwiązań magazynu dla przedsiębiorstwa

 • Wprowadzenie do direct-attached storage, network-attached storage i storage area networks
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI, i FCoE
 • Wprowadzenie do iSNS, data centre bridging, i MPIO
 • Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016
 • Lab: Planowanie i konfiguracja rozwiązań magazynowania danych i komponentów

4. Implementacja przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych

 • Wdrażanie Storage Spaces
 • Zarządzanie Storage Spaces
 • Wdrażanie Data Deduplication
 • Lab: Wdrażanie Storage Spaces
 • Lab: Wdrażanie Data Deduplication

5. Instalacja i konfiguracja Hyper-V i maszyn wirtualnych

 • Przegląd funkcji Hyper-V
 • Proces instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja miejsca magazynowego w Hyper-V
 • Konfiguracja sieci w Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V
 • Lab: Instalacja i konfiguracja Hyper-V

6. Wdrożenie i zarządzanie kontenerami Windows Server i Hyper-V

 • Przegląd kontenerów w Windows Server 2016
 • Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016 i Hyper-V
 • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami
 • Lab: Instalacja i konfiguracja kontenerów

7. Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii

 • Definiowanie poziomów dostępności
 • Planowanie rozwiązań wysokiej dostępności i odzyskiwania danych dla maszyn wirtualnych
 • Tworzenie backupów oraz odzyskiwanie danych i systemu operacyjnego w Windows Server 2016
 • Wysoka dostępność z klastrem pracy awaryjnej w środowisku Windows Server 2016
 • Lab: Planowanie i wdrażanie metod wysokiej dostępności i procesów równoważenia zarządzania zasobami

8. Implementacja i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej

 • Planowanie strategii wdrożenia klastra failover cluster
 • Tworzenie i konfiguracja klastra failover cluster
 • Utrzymanie klastra
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem failover cluster
 • Implementowanie wysokiej dostępności lokalizacji w oparciu o stretch clustering
 • Lab: Wdrażanie klastra failover cluster
 • Lab: Zarządzanie klastrem failover cluster

9. Implementacja klastra pracy awaryjnej dla środowiska maszyn wirtualnych

 • Wprowadzenie do integracji Hyper-V w Windows Server z klastrem
 • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
 • Kluczowe zagadnienia maszyn wirtualnych w środowisku klastra
 • Lab: Wdrażanie scenariuszu failover clustering w Hyper-V

10. Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego (NLB)

 • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Planowanie i implementacja NLB
 • Lab: Wdrażanie klastra NLB

11. Tworzenie i zarządzanie obrazami

 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT
 • Środowiska maszyn wirtualnych dla różnych obciążeń
 • Lab: Wykorzystywanie MDT do wdrażania obrazu Windows Server 2016

12. Zarządzanie, monitorowanie i utrzymywanie maszyn wirtualnych

 • Przegląd WSUS i opcji wdrożenia
 • Proces zarządzania poprawkami WSUS
 • Wprowadzenie do PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016
 • Wykorzystanie Performance Monitor
 • Monitorowanie zdarzeń w Event Logs
 • Lab: Wdrażanie WSUS i instalacja poprawek
 • Lab: Monitoring i rozwiązywanie problemów Windows Server 2016
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
Microsoft Official Course 20741

Zarządzanie siecią w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Planowanie i wdrażanie sieci IPv4.
 • Wdrażanie DHCP.
 • Implementacja IPv6.
 • Wdrażanie DNS.
 • Implementacja i zarządzanie adresami IP.
 • Wdrażanie DirectAccess.
 • Planowanie dostępu zdalnego.
 • Implementacja wirtualnych sieci prywatnych.
 • Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa.
 • Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych.
 • Implementacja programowo zdefiniowanej sieci.

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w zakresie Windows Server 2008 lub Windows Server 2012.
 • Znajomość technologii sieciowych i ich architektury: LAN, WAN oraz sieci bezprzewodowe.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Planowanie i wdrażanie sieci IPv4

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja adresów hostów IPv4
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami w sieci IPv4
 • Lab: Planowanie sieci IPv4
 • Lab: Wdrażanie i rozwiązaywanie problemów w sieciach IPv4

2. Wdrażanie DHCP

 • Wprowadzenie do roli serwera DHCP
 • Wdrażanie DHCP
 • Zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów usługi DHCP
 • Lab: Wdrażanie DHCP

3. Implementacja IPv6

 • Przegląd adresacji IPv6
 • Konfiguracja hostów IPv6
 • Wdrażanie współistnienia protokołów Pv6 i IPv4
 • Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6
 • Lab: Wdrażanie IPv6
 • Lab: konfiguracja i ocena technologii rozszerzenia IPv6

4. Wdrażanie DNS

 • Wdrażanie roli serwera DNS
 • Konfiguracja stref w DNS
 • Konfiguracja rozwiązywania nazw po między strefami DNS
 • Konfiguracja integracji DNS i Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS
 • Lab: Planowanie i wdrażanie rozwiązywania nazw za pomocą DNS
 • Lab: Integracja DNS z Active Directory
 • Lab: Konfiguracja zaawansowana ustawień DNS

5. Implementacja i zarządzanie adresami IP (IPAM)

 • Wprowadzenie do IPAM
 • Wdrażanie IPAM
 • Zarządzanie przestrzenią adresową przez IPAM
 • Lab: Wdrażanie IPAM

6. Planowanie dostępu zdalnego

 • Przegląd metod zdalnego dostępu
 • Wdrażanie Web Application Proxy
 • Lab: Wdrażanie Web Application Proxy

7. Wdrażanie DirectAccess

 • Wprowadzenie do DirectAccess
 • Wdrażanie DirectAccess przy użyciu Getting Started Wizard
 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną w infrastrukturą DirectAccess
 • Lab: Wdrażanie DirectAccess przy użyciu kreatora Getting Started
 • Lab: Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań DirectAccess

8. Implementacja wirtualnych sieci prywatnych (VPNs)

 • Planowanie wdrożenia VPN
 • Wdrażanie VPN
 • Lab: Wdrażanie VPN
 • Lab: Rozwiązywanie problemów dostępu przez VPN

9. Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa

 • Usługi sieciowe oraz analiza potrzeb oddziałów
 • Wdrażanie Distributed File System (DFS)
 • Wdrażanie BranchCache dla oddziałów
 • Lab: Wdrażanie DFS dla oddziałów
 • Lab: Wdrażanie BranchCache

10. Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych

 • Przegląd wysokowydajnych usług sieciowych
 • Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych w Hyper-V
 • Lab: Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych Hyper-V

11. Implementacja programowo zdefiniowanej sieci (Software Defined Networking)

 • Wprowadzenie do sieci definiowanych programowo
 • Wdrażanie wirtualizacji sieci
 • Wdrażanie Network Controller
 • Lab: Wdrażanie Network Controller
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
Microsoft Official Course 20742

Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny.
 • Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych.
 • Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją.
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy GPO.
 • Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy.
 • Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników.
 • Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS.
 • Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami.
 • Implementacja i wdrażanie AD FS.
 • Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services.
 • Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD.
 • Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD D

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w zakresie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
 • Znajomość podstaw sieci: adresacja IP, DNS, DHCP.
 • Podstawy Microsoft Hyper-V.
 • Znajomość systemów klienckich Windows.
 • Podstawy Windows PowerShell.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

 • Przegląd usług AD DS
 • Przegląd funkcji i projektowanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie kontrolerów domeny
 • Lab: Wdrażanie i administrowanie AD DS

2. Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell

 • Zarządzanie kontami w domenie
 • Zarządzanie grupami w domenie
 • Zarządzanie kontami komputerów
 • Obsługa środowiska za pomocą przystawki Windows PowerShell for AD DS
 • Implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 • Lab: Wdrażanie i administrowanie AD DS
 • Lab: Administrowanie AD DS

3. Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych

 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfiguracja relacji zaufania AD DS
 • Lab: Domena i zarządzanie zaufaniem w AD DS

4. Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją

 • Przegląd procesów replikacji w usługach AD DS
 • Konfiguracja site’ów w AD DS
 • Konfiguracja i monitoring replikacji AD DS
 • Lab: Zarządzanie i wdrażanie site-ami AD DS i replikacją

5. Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO)

 • Prezentacja Group Policy
 • Implementacja i administracja przez GPO
 • Zakres działania i proces przetwarzania GPO
 • Rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem GPO
 • Lab: Wdrażanie infrastrukturą Group Policy
 • Lab: Rozwiązywanie problemów infrastruktury Group Policy

6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przekierowania folderów, wykonywania aplikacji oraz skryptów
 • Konfiguracja preferencji
 • Lab: Zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO

7. Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Implementacja zabezpieczeń obiektów w AD
 • Przeprowadzanie audytów
 • Konfiguracja kont serwisowymi (MSA)
 • Lab: Zabezpieczanie AD DS

8. Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS

 • Wdrażanie CA
 • Administracja CA
 • Rozwiązywanie problemów oraz utrzymanie CA
 • Lab: Wdrażanie i konfiguracja a dwupoziomową hierarchią CA

9. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie certyfikatami, proces uzyskania, odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
 • Zastosowanie certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi
 • Lab: Wdrażanie certyfikatów

10. Implementacja i wdrażanie AD FS

 • Przegląd usług AD FS
 • Wymogi i planowanie usługi AD FS
 • Wdrażanie i konfiguracja AD FS
 • Przegląd możliwości Web Application Proxy
 • Lab: Wdrażanie AD FS

11. Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

 • Przegląd AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfiguracja zabezpieczenia treści AD RMS
 • Lab: Wdrażanie infrastruktury AD RMS

12. Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD

 • Planowanie i przygotowywanie do synchronizacji katalogu
 • Implementacja synchronizacji katalogu przy użyciu Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami przy synchronizacji katalogu
 • Lab: Konfiguracja synchronizacji katalogu

13. Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą AD DS
 • Backup i odzyskiwanie AD DS oraz innych rozwiązań zarządzania tożsamością i dostępu do danych
 • Lab: Odzyskiwanie objektów w AD DS
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.

2 KURSY WINDOWS 10

W ramach ścieżki Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 10 można wziąć udział w 2 kursach 20697-1, 20697-2 (nie trzeba uczestniczyć w dwóch kursach, można wybrać jeden). Po zaliczeniu dowolnego kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu (dla chętnych). Po zdaniu 2 egzaminów 70-697, 70-698 uzyskuje się tytuł „Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 10”. Zapisy na pierwszą edycję szkoleń zostały zakończone w dniu 22.03.2017r. Od 15 września 2017 możesz zapisać się na drugą edycję szkoleń (link na dole strony).

Microsoft Official Course 20697-1

Instalacja i konfiguracja Windows 10

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Omówienie Windows 10
 • Instalacja systemu
 • Konfiguracja urządzeń z Windows 10
 • Konfiguracja połączeń sieciowych
 • Zarządzanie magazynem w Windows 10
 • Zarządzanie folderami i drukarkami
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń
 • Zarządzanie zabezpieczeniami sieciowymi
 • Przywracanie danych i konfiguracji systemu
 • Monitorowanie i aktualizowanie Windows 10

Wymagania wstępne

 • Umiejętność obsługi systemów klienckich Windows.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Przegląd Windows 10

 • Wprowadzenie do Windows 10
 • Poruszanie się po interfejsie
 • Lab: Nawigacja i dostosowywanie interfejsu użytkownika

2. Instalacja Windows 10

 • Instalacja Windows 10
 • Upgrade do Windows 10
 • Lab: Instalacja Windows 10

3. Konfiguracja urządzenia

 • Przegląd narzędzi wykorzystywanych do konfiguracji Windows 10
 • Opcje konfiguracji
 • Zarządzanie kontami użytkownika
 • Wykorzystanie OneDrive
 • Lab: konfiguracja Windows 10
 • Lab: Synchronizacja ustawień z OneDrive

4. Konfiguracja połączeń sieciowych

 • Konfiguracja adresu IP połączenia sieciowego
 • Wdrożenie procesu rozwiązywania nazw
 • Wdrożenie bezprzewodowego połączenia sieciowego
 • Przegląd zagadnień dotyczących dostępu zdalnego
 • Lab: Konfiguracja połączeń sieciowych

5. Zarządzanie magazynem

 • Przegląd opcji dotyczących magazynowania
 • Zarządzanie dyskami, partycjami i wolumenami
 • Utrzymywanie dysków i wolumenów
 • Zarządzanie Storage Spaces
 • Lab: Zarządzanie magazynem

6. Zarządzanie plikami i drukarkami

 • Wprowadzenie do systemu plików
 • Konfiguracja i zarządzanie dostępem do plików
 • Konfiguracja i zarządzanie folderami sieciowymi
 • Work Folders
 • Zarządzanie drukarkami
 • Lab: Konfiguracja, zarządzanie uprawnieniami i udziałami
 • Lab: Konfiguracja i korzystanie z Work Folders
 • Lab: Instalacja i zarządzanie drukarką

7. Zarządzanie aplikacjami w Windows 10

 • Przegląd sposobów dostarczania aplikacji do użytkownika
 • Sklep Windows
 • Przeglądarki internetowe
 • Lab: Konfiguracja przeglądarek internetowych w Windows 10
 • Lab: Instalacja i aktualizacja aplikacji z Windows Store

8. Zarządzanie bezpieczeństwem danych

 • Przegląd zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych
 • Ochrona danych z wykorzystaniem EFS
 • Wdrażanie i zarządzanie funkcją BitLocker
 • Lab: Zarządzanie bezpieczeństwem danych

9. Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń

 • Korzystanie z ustawień zabezpieczeń w celu ograniczenia zagrożeń
 • Konfiguracja UAC
 • Konfiguracja restrykcji związanych z aplikacjami
 • Lab: Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń

10. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

 • Przegląd zagrożeń powiązanych z siecią
 • Zapora systemu Windows
 • Reguły bezpiecznych połączeń
 • Windows Defender
 • Lab: Managing Network Security

11. Rozwiązywanie problemów i odtwarzanie

 • Zarządzanie urządzeniami i sterownikami
 • Odtwarzanie plików
 • Odtwarzanie urządzeń
 • Lab: Utrzymanie Windows 10

12. Utrzymanie Windows 10

 • Zarządzanie aktualizacjami
 • Monitorowanie Windows 10
 • Optymalizacja pod kątem wydajności
 • Lab: Rozwiązywanie problemów i naprawa
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.
Microsoft Official Course 20697-2

Wdrażanie i zarządzanie Windows 10 w środowisku przedsiębiorstwa

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Zagadnienia

 • Zarządzanie komputerami oraz urządzeniami w środowisku przedsiębiorstwa
 • Wdrażanie Windows 10 w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie profilami użytkowników oraz wirtualizacją stanu użytkowników
 • Zarządzanie ustawieniami komputerów i aplikacji za pomocą zasad grupy
 • Zarządzanie rejestrowaniem i tożsamością w Windows 10
 • Zarządzanie dostępem do danych na urządzeniach z systemem Windows
 • Zarządzanie rozwiązaniami dostępu zdalnego
 • Zarządzanie urządzeniami z Windows 10 z wykorzystaniem rozwiązań Enterprise Mobility
 • Zarządzanie komputerami i klientami mobilnymi z wykorzystaniem Microsoft Intune
 • Zarządzanie aktualizacjami oraz zabezpieczeniami z wykorzystaniem Microsoft Intune
 • Zarządzanie dostępem do zasobów za pomocą Microsoft Intune
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych za pomocą klienta Hyper-V

Wymagania wstępne

 • Umiejętność obsługi systemów klienckich Windows.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

1. Zarządzanie komputerami oraz urządzeniami w środowisku przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie Windows 10
 • Zarządzanie pracownikami mobilnymi
 • Wspieranie urządzeń
 • Rozszerzenie zarządzania IT i usług do chmury
 • Lab: Planowanie i zarządzanie urządzeniami w środowisku przedsiębiorstwa

2. Wdrażanie Windows 10

 • Przegląd wdrożenia Windows 10
 • Dostosowanie wdrożenia
 • Wdrażanie Windows 10 z wykorzystaniem Microsoft Deployment Toolkit
 • Utrzymywanie systemu Windows 10
 • Zarządzanie aktywacją wolumenową dla Windows 10
 • Lab: Budowanie obrazów przy wykorzystaniu narzędzia Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)
 • Lab: Użycie narzędzia Microsoft Deployment Toolkit (MDT) do wdrażania Windows 10
 • Lab: Utrzymywanie systemu Windows 10 z użyciem narzędzia Windows Imaging and Configuration Designer (ICD)

3. Zarządzanie profilami użytkowników oraz wirtualizacją stanu użytkowników

 • Zarządzanie profilem użytkownika i stanem użytkownika
 • Wdrożenie wirtualizacji stanu użytkowników z wykorzystaniem zasad grupy
 • Konfiguracja UE-V
 • Zarządzanie migracją stanu użytkowników
 • Lab: Migracja stanu użytkowników z użyciem narzędzia Migrating User State (USMT)
 • Lab: Konfiguracja profilu użytkownika i profilu użytkownika wirtualizacji

4. Zarządzanie logowaniem i tożsamością w Windows 10

 • Przegląd tożsamości w przedsiębiorstwie
 • Planowanie integracji tożsamości z rozwiązaniem chmurowym
 • Lab: Integracja konta Microsoft z kontem domeny
 • Lab: Podłączania Windows 10 to Azure Active Directory

5. Zarządzanie ustawieniami komputerów i aplikacji z wykorzystaniem zasad grupy

 • Zarządzanie obiektami zasad grupy
 • Konfigurowanie komputerów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zasad grupy
 • Przegląd preferencji zasad grupy
 • Lab: Konfiguracja zasad grupy dla obiektów i ustawienia zasad grupy
 • Lab: Użycie preferencji zasad grupy do zarządzania ustawieniami stacji

6. Zarządzanie dostępem do danych na urządzeniach z systemem Windows

 • Przegląd rozwiązań dostępu do danych
 • Wdrażanie rejestracji urządzenia
 • Wdrażanie folderów roboczych
 • Zarządzanie dostępem do danych w trybie online z wykorzystaniem rozwiązań opartych na chmurze
 • Lab: Konfiguracja dostępu do danych dla urządzeń nie dodanych do domeny
 • Lab: Zarządzanie dostępem do danych przy użyciu OneDrive

7. Zarządzanie rozwiązaniami dostępu zdalnego

 • Przegląd rozwiązań dostępu zdalnego
 • Konfiguracja dostępu do sieci zdalnych z wykorzystaniem VPN
 • Zastosowanie DirectAccess w Windows 10
 • Wsparcie aplikacji zdalnych
 • Lab: Konfiguracja Microsoft Azure RemoteApp
 • Lab: Wdrażanie DirectAccess

8. Konfiguracja i zarządzanie klientem Hyper-V

 • Instalacja i konfiguracja klienta Hyper-V
 • Konfiguracja przełącznika wirtualnego
 • Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi
 • Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi
 • Lab: Konfiguracja maszyny wirtualnej za pomocą klienta Hyper-V

9. Zarządzanie urządzeniami z Windows 10 z wykorzystaniem rozwiązań Enterprise Mobility

 • Przegląd Enterprise Mobility Suite
 • Przegląd usługi Azure Active Directory Premium
 • Przegląd usługi Azure Rights Management
 • Przegląd usługi Microsoft Intune
 • Lab: Implementacja Microsoft Intune Subscription

10. Zarządzanie komputerami i klientami mobilnymi z wykorzystaniem Microsoft Intune

 • Wdrażanie oprogramowania klienckiego Microsoft Intune
 • Przegląd zasad Microsoft Intune
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi z wykorzystaniem Microsoft Intune
 • Lab: Instalacja Intune Client Software i konfiguracja zasad
 • Lab: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przy użyciu Microsoft Intune

11. Zarządzanie aktualizacjami oraz ochroną z wykorzystaniem Microsoft Intune

 • Zarządzanie aktualizacjami z wykorzystaniem Microsoft Intune
 • Zarządzanie ochroną z wykorzystaniem Endpoint Protection
 • Lab: Zarządzanie aktualizacjami i końcowymi zabezpieczeniami przy użyciu Microsoft Intune

12. Dostęp do aplikacji i zasobów z wykorzystaniem Microsoft Intune

 • Przegląd zarządzania aplikacjami z wykorzystaniem Microsoft Intune
 • Procesy wrażania aplikacji
 • Kontrola dostępu do zasobów firmowych
 • Lab: Wdrażanie aplikacji przy użyciu Microsoft Intune
 • Lab: Zarządzanie dostępem do zasobów przy użyciu Intune
Oficjalny konspekt szkolenia ze strony Microsoft Learning.

4 KURSY OFFICE 2016

W ramach ścieżki Microsoft Office Specialist 2016, można wziąć udział w 4 kursach z użytkowania najpopularniejszych aplikacji z najnowszego pakietu biurowego Microsoft Office 2016: Excel, Word, Access, PowerPoint. Po zaliczeniu dowolnego kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu (dla chętnych). Po zdaniu 1 egzaminu 77-727 (Excel), 77-725 (Word), 77-730 (Access), 77-729 (PowerPoint) uzyskuje się tytuł „Microsoft Office Specialist 2016”. Zapisy na pierwszą edycję szkoleń zostały zakończone w dniu 22.03.2017r. Od 15 września 2017 możesz zapisać się na drugą edycję szkoleń (link na dole strony).

Microsoft Official Academic Course 40392 i 40396

Microsoft Excel 2016 od podstaw do eksperta

Czas trwania: 32 godziny lekcyjne

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Praca z Microsoft Excel 2016
 3. Używanie interfejsu Office
 4. Używanie prostych formuł
 5. Używanie funkcji
 6. Formatowanie komórek i zakresów
 7. Formatowanie arkuszy kalkulacyjnych
 8. Zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi
 9. Praca z danymi i makrami
 10. Używanie zaawansowanych formuł
 11. Zabezpieczanie i udostępnianie skoroszytów
 12. Tworzenie wykresów
 13. Dodawanie zdjęć i kształtów do skoroszytu
 14. Zarządzanie i zabezpieczanie skoroszytów
 15. Stosowanie niestandardowego formatowania i zmiana wyglądu
 16. Używanie zaawansowanych funkcji i analiza danych
 17. Praca z zaawansowanymi wykresami i tabelami przestawnymi
Nowa wersja podręcznika do szkolenia Microsoft Excel 2016 jest dostępna tylko dla uczelni wyższych, a nie ma jej w sprzedaży ogólnej. Oficjalny konspekt szkolenia w starszej wersji 2013.
Microsoft Official Academic Course 40391 i 40395

Microsoft Word 2016 od podstaw do eksperta

Czas trwania: 32 godziny lekcyjne

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

 1. Zrozumienie Word 2016
 2. Podstawowa edycja
 3. Formatowanie znaków
 4. Formatowanie akapitów
 5. Zarządzanie przepływem tekstu
 6. Tworzenie tabel
 7. Praca z motywami, ustawianie styli, tła, szybkie części i pola tekstowe
 8. Używanie ilustracji i grafik
 9. Formatowanie referatu
 10. Zarządzanie zmianami w dokumencie
 11. Zaawansowana edycja i formatowanie
 12. Ochrona i udostępnianie dokumentów
 13. Dostosowywanie dokumentów
 14. Używanie makr, szybkich części i linków treści
 15. Korzystanie z pól, formularzy i indeksów
 16. Wykonywanie korespondencji seryjnej
Nowa wersja podręcznika do szkolenia Microsoft Word 2016 jest dostępna tylko dla uczelni wyższych, a nie ma jej w sprzedaży ogólnej. Oficjalny konspekt szkolenia w starszej wersji 2013.
Microsoft Official Academic Course 40394

Microsoft Access 2016 od podstaw

Czas trwania: 24 godziny lekcyjne

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

 1. Podstawy baz danych
 2. Tworzenie tabel
 3. Praca z tabelami i rekordami
 4. Modyfikowanie tabel i pól
 5. Tworzenie formularzy
 6. Tworzenie raportów
 7. Tworzenie i modyfikowanie zapytań
 8. Używanie elementów sterujących w raportach i formularzach
 9. Zaawansowane tabele
 10. Zaawansowane formularze
 11. Zaawansowane raporty
 12. Zaawansowane zapytania
 13. Wyświetlanie i udostępnianie danych
 14. Importowanie i eksportowanie danych
 15. Narzędzia bazodanowe
Nowa wersja podręcznika do szkolenia Microsoft Access 2016 jest dostępna tylko dla uczelni wyższych, a nie ma jej w sprzedaży ogólnej. Oficjalny konspekt szkolenia w starszej wersji 2013.
Microsoft Official Academic Course 40393

Microsoft PowerPoint 2016 od podstaw

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Uwaga: Podręcznik do szkolenia jest w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Wymagania wstępne

 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szczegółowy plan szkolenia

 1. PowerPoint 2016 podstawy
 2. Podstawy prezentacji
 3. Praca z tekstem
 4. Projektowanie prezentacji
 5. Dodawanie tabel do slajdów
 6. Korzystanie z wykresów w prezentacji
 7. Tworzenie grafiki
 8. Dodawanie grafiki do prezentacji
 9. Korzystanie z animacji i multimediów
 10. Zabezpieczanie i udostępnianie prezentacji
 11. Realizacja prezentacji
Nowa wersja podręcznika do szkolenia Microsoft PowerPoint 2016 jest dostępna tylko dla uczelni wyższych, a nie ma jej w sprzedaży ogólnej. Oficjalny konspekt szkolenia w starszej wersji 2013.

OPINIE KURSANTÓW AUTORYZOWANYCH SZKOLEŃ MICROSOFT

SYLWETKA PROWADZĄCEGO SZKOLENIA

Maciej Roszkowski
Maciej Roszkowski
e-mailFacebookTwitterLinkedin

Nazywam się Maciej Roszkowski. Jestem certyfikowanym trenerem Microsoft i prowadzę autoryzowane szkolenia Microsoft na ZUT. Posiadam 15-letnie doświadczenie jako informatyk i administrator systemów IT, które zdobyłem pracując równolegle poza uczelnią wyższą.

Na Wydziale Informatyki ZUT prowadzę laboratoria praktyczne z dwóch przedmiotów dla studentów I i II roku:

 • „Systemy operacyjne” (praca w wierszu poleceń Linuksa i Windowsa),
 • „Wirtualizacja i przetwarzanie rozproszone” (praca w VMware vSphere, konkurencyjnym hipernadzorcy w stosunku do Microsoft Hyper-V).

Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w kursach IT (nie ograniczając się tylko do technologii Microsoft) oraz przygotowując się do egzaminów certyfikacyjnych. Ostatni certyfikat jaki uzyskałem to Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016. Natomiast poprzednio uzyskany certyfikat dotyczył technologii linuksowych. Egzamin RHEL7 EX200 zdałem w Warszawie i uzyskałem tytuł Linux Red Hat Certified System Administrator w wersji 7. Kolejne egzaminy, do których się przygotowuje w 2017 roku to egzaminy Mile2 z testów penetracyjnych: C)PTE (Certified Penetration Testing Engineer), C)PTC (Certified Penetration Testing Consultant). Systemy operacyjne to moja pasja. Chętnie pomagam studentom i kursantom odkrywać technologie Microsoft.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA?

Dlaczego autoryzowane szkolenia Microsoft dla studentów ZUT są płatne?

Autoryzowane szkolenia Microsoft organizowane przez Wydział Informatyki ZUT są dodatkową formą kształcenia studentów i działają na zasadzie samofinansowania. Państwo polskie nie płaci za te szkolenie (tak jak to czyni w przypadku bezpłatnej edukacji), a opłata za szkolenia ponoszona przez studenta pokrywa zakup oryginalnych podręczników Microsoft i koszty obsługi szkoleń przez ZUT.

Dlaczego autoryzowane szkolenia Microsoft dla studentów ZUT są tańsze niż komercyjne?

Autoryzowane szkolenia Microsoft organizowane przez Wydział Informatyki ZUT posiadają taki sam zakres tematyczny, taki sam podręcznik oraz takie same laboratoria praktyczne, jak szkolenia prowadzone przez ośrodki komercyjne. Cena autoryzowanego szkolenia Microsoft jest w znacznej mierze uzależniona od ceny podręcznika Microsoft, który dla szkoły wyższej jest o wiele tańszy, pod warunkiem, że ze szkolenia korzysta student tej uczelni.

Co to znaczy, że szkolenie jest autoryzowane?

Autoryzacja danego producenta np. Microsoftu oznacza, że szkolenie zostało w całości przygotowane przez Microsoft: opiera się na oryginalnym podręczniku opracowanym przez Microsoft, jest przeprowadzane w opracowanym przez Microsoft wirtualnym środowisku laboratoryjnym i prowadzi je certyfikowany trener Microsoft.

Jakie są korzyści z ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft?

Autoryzowane szkolenia Microsoft posiadają taki sam zakres teoretyczny i praktyczny na całym świecie. Co oznacza, że świadectwo ukończenia takiego szkolenia jest respektowane przez dowolnego pracodawcę na całym świecie. Ukończenie samego szkolenia oznacza, że według wytycznych Microsoftu wiedza i praktyka została Ci przekazana przez trenera Microsoft oraz przećwiczyłeś ją w praktyce podczas laboratoriów. Po ukończeniu szkolenia sam możesz zdecydować o sprawdzeniu swojej wiedzy podczas certyfikowanego egzaminu w autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym.

Jakie są korzyści ze zdania certyfikowanego egzaminu Microsoft?

Egzamin potwierdza posiadanie przez Ciebie kwalifikacji w tej dziedzinie której dotyczy. Certyfikowane egzaminy Microsoft są przeprowadzane w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Pozytywny wynik egzaminu jest odnotowywany w transkrypcie studenta i można się nim okazać przed pracodawcą (jest dostępny na stronach Microsoftu). Certyfikowane egzaminy posiadają taki sam zakres wiedzy na całym świecie. Certyfikat poświadczający konkretny tytuł Microsoft jest przyznawany po zdaniu 1 egzaminu (Office 2016), 2 egzaminów (Windows 10) lub 3 egzaminów (Windows Server 2016) z danej ścieżki egzaminacyjnej. Wszyscy studenci mogą uzyskać zniżkę 55% ceny na egzaminy certyfikacyjne Microsoft Windows Server 2016 i Microsoft Windows 10.

Czy każdy może uczestniczyć w autoryzowanym szkoleniu Microsoft?

Niestety, ale autoryzowane szkolenia Microsoft organizowane przez Wydział Informatyki ZUT są przeznaczone tylko dla studentów studiujących na ZUT. Pracownicy ZUT, studenci innych uczelni oraz wszystkie inne osoby nie mogą w nich uczestniczyć.

W jaki sposób przebiega kwalifikacja na kurs Microsoft?

O kwalifikacji na autoryzowane szkolenie Microsoft decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowani są studenci Wydziału Informatyki. Studenci innych wydziałów ZUT również zostaną zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc.

HARMONOGRAM KURSÓW
Zajęcia rozpoczynają się od października 2017

KURSY WINDOWS SERVER 2016 (MS20740, MS20741, MS20741)
KURSY WINDOWS 10 (MS20697-1, MS20697-2)
KURSY OFFICE 2016 (Excel, Word, Access, PowerPoint)

Miejsce zajęć: Wydział Informatyki, budynek 1, ul. Żołnierska 49, sala 304.

Termin zajęć dla grupy zaocznej: soboty i niedziele
Godziny zajęć: 10:30 – 16:45

Termin zajęć dla grupy dziennej: poniedziałki i czwartki
Godziny zajęć: 16:30 – 20:30

Zapisy na pierwszą edycję szkoleń zostały zakończone w dniu 22.03.2017r. Od 15 września 2017 możesz zapisać się na drugą edycję szkoleń (link na dole strony). Zajęcia rozpoczynają się od października 2017.

CHCESZ NAJPIERW SPRÓBOWAĆ UCZYĆ SIĘ SAM?
BEZ PŁACENIA?

Microsoft udostępnia DARMOWE konto w serwisie e-learning:

 • dla wszystkich uczących się lub pracujących na ZUT (studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników)
 • bez żadnych opłat przez cały okres korzystania

 • aktualnie ponad 1300 kursów e-learning z produktów Microsoft
 • dostępne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Podobne konta e-learning w takich serwisach jak Lynda.com, Pluralsight, kosztują odpowiednio $29.99 / miesięcznie i $29 / miesięcznie. W innych serwisach e-learning musisz płacić za dostęp do każdego kursu oddzielnie, np. Udemy. Tutaj masz je ZA DARMO. Wystarczy tylko wypełnić formularz zakładania darmowego konta e-learning Microsoft Imaging Academy.

ZAPISZ SIĘ

Autoryzowane szkolenia Microsoft

Nauka w środowisku laboratoryjnym pod okiem trenera Microsoft

Zapisuję się

Konto e-learning Microsoft Imagine Academy

Nauka samodzielna

Zakładam konto

Chciałbym zadać pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na stronie, wpisz swoje pytanie.

Zadaj pytanie

Facebook